Read Blogs

Read More

How to Harvest Sugarcane

How to Harvest Sugarcane

How do you harvest sugarcane?

 1. Assess the sugar cane
 2. Prepare the right equipment
 3. Perform the cutting
 4. Tend to the sugar cane roots
 5. Use a sugarcane harvester

 

Sugarcane is one of the most valuable crops in the country, along with rice and corn. It is used to produce sugar, which is a necessity for most households and businesses. Because of this, farmers produce million metric tons of sugarcane yearly. If you’re interested in planting this important agricultural commodity, you might be curious about how to harvest sugarcane. You can do this manually or by using a harvester in the Philippines.

To harvest sugarcane manually, you need to cut it by hand. Other than that, you need to know where to cut it to make the most out of your crop. Because of this, it requires plenty of manpower.

On the other hand, some farms prefer to use a sugarcane harvester. This can help increase the yield as it can root down to the bottom level of the crop. On top of that, it also improves ratoon performance — which is the new shoot that springs from the base of the sugarcane after cropping. Through a mechanical harvester, you can deliver your products faster, which means that the quality of the goods is retained.

To learn how to harvest sugarcane, keep on reading!

 

Assess The Sugarcane

Before you harvest the sugarcane crop, you need to inspect if it’s in the best condition. Some shoots may take more time to grow more than others. To ensure that all shoots grow properly, ample water and fertilizer are needed. For sugarcane, the soil needs to have ample nitrogen and phosphorus.

To know if the sugarcane is ready for harvest, look at the leaves. They should be yellowish and slightly dry. The cane should also make a metallic sound if it’s tapped.

 

Prepare The Right Equipment

To harvest sugarcane manually, you need to prepare a cutting tool that can trim the tough crop. You can use something sturdy such as a saw or a machete. You can also use a sharp knife, but bigger blades are more efficient when it comes to harvesting sugar cane.

Other than these, you might also want to protect your skin from the sun’s rays, as harvesting sugarcane might take a long time. Wear a wide-brimmed hat, long-sleeves, and full pants. Gloves will also be useful to prevent cuts and scratches.

 

Perform The Cutting

Cut the sugarcane stems just above the ground. As the surface of the crop is tough, you can use sawing motions to do this. Make sure to leave the roots while doing this. This way, it can regrow for the next harvesting season. Have a container nearby where you can place the stems.

Next, you need to remove the leaves from the sugarcane shoots. You can do this by pulling off the leaves while wearing gloves, or by using a small blade. After removing the leaves, you can now divide the stem into pieces. This is necessary for shoots that are a few feet tall. This way, you can transport and store them more conveniently later.

 

Tend to The Sugar Cane Roots

After harvesting, you will be left with excess leaves. Make sure to collect the leaves in a container. You can dispose of them later or use them as mulch to protect the roots left from harvesting. This will act as a shield for excess moisture and prevent weeds from forming.

By looking after the sugar cane roots, you can expect a quality crop come the next harvest time.

 

Use A Sugarcane Harvester

Apart from manual harvesting, you can also consider using a sugarcane harvester. This machine can help you harvest your crops faster and with reduced manpower. The device can cover a wide area in just a few hours, so it’s suitable for large fields. This will reduce fatigue as manual harvesting might require you to squat down and be under the sun for hours.

A sugarcane harvester can cut rows of sugar cane with ease. The stems are cut at ground level and are then divided into billets. It can also remove the dust and dirt particles and eject the water material to the field, which acts as a fertilizer. The harvester is operated like a tractor from inside the cabin. Some cabins have an air conditioning feature inside, which can help when working long hours.

 

Key Takeaway

Harvesting sugarcane is a straightforward process. You need to use a sharp tool to cut the stems above the ground to let the roots grow for the next harvest season. But if you’re handling larger fields, a harvesting machine might be beneficial.

If you have more questions on how to harvest sugarcane, you can send us a message here at Ford Tractor! As a trusted supplier of agricultural machinery, we can teach you how to use our sugarcane harvesters. This can help you save labor and time while giving you the opportunity to increase the quality and quantity of your yield. We have branches in Manila, Isabela, Pangasinan, Tarlac, Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro, Davao.

Read More

7 Safety Tips Habang Gumagamit Ng Farm Equipment

7 Safety Tips Habang Gumagamit Ng Farm Equipment

Ano ang mga safety tips habang gumagamit ng farm equipment?

 1. Palaging inspeksyunin ang makinarya bago gamitin
 2. Gamitin lamang ang makinarya sa open area
 3. Iisang tao lamang ang dapat sumakay sa makinarya
 4. Siguraduhin na walang tao at hayop sa paligid
 5. Panatilihin ang pokus sa iyong ginagawa
 6. Dahan-dahan lamang ang pagpapatakbo
 7. Patayin ang makinarya bago i-refill ang fuel

 

Ang agricultural machinery ay nagpapadali ng trabaho para sa mga magsasaka, ngunit, kailangan din ng disiplina at pokus sa paggamit nito. Maaaring magkaroon ng mga aksidente kung ang makinarya ay hindi napapanatili ng maayos, o kaya naman ay wala sa pokus ang mga operators. Kung interesado ka malaman ang mga safety tips habang gumagamit ng farm equipment, ipagpatuloy lamang ang pagbabasa.

 

Palaging Inspeksyunin Ang Makinarya Bago Gamitin

Bago mo gamitin ang anumang farm equipment — maging tractor, rice transplanter, o harvester man ito — maiging inspeksyunin muna ito para sa mga sira at iba pang problema. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo ang mga aksidente na maaring magdulot ng injury o pagpapaospital.

Kung may nakita kang mga problema sa iyong makinarya, tumawag ka ng technician na marunong mag repair ng mga sira. Ipagpaliban na lang muna ang trabaho o gumamit ka ng ibang equipment na nasa magandang kondisyon. Para malaman kung paano inspeksyunin ang iyong makinarya, basahin ang operator’s manual na kasama nito.

 

Gamitin Lamang Ang Makinarya Sa Open Area

Gamitin Lamang Ang Makinarya Sa Open Area 2

Kadalasan, ang mga farm equipment ay naglalabas ng carbon monoxide. Dahil dito, hindi inirerekomenada na magpaandar ng makinarya sa loob ng saradong garahe o iba pang closed area. Maaari itong maging dahilan ng sakit sa ulo, pagkahilo, pagsusuka, at panghihina.

Siguraduhin na paandarin lamang ang iyong farm equipment sa isang well-ventilated area na may mga bukas na pinto at bintana. Para mapigilan ang carbon monoxide leaks, tiyakin na maayos ang exhaust system ng iyong makinarya.

 

Iisang Tao Lamang Ang Dapat Sumakay Sa Makinarya

Karamihan sa mga agricultural machinery ay ginawa lamang para sakyan ng isang tao. Mayroon lamang itong isang upuan at isang seatbelt, kaya ang mga extra riders ay maaaring tumalsik o magtamo ng injury sa isang aksidente. Ang rule na ito ay mahigpit na ipatupad, maliban na lang kung may mga dagdag na upuan at seatbelt na magagamit.

Maliban dito, huwag hayaan na may sumakay sa mga implements o attachments na nakakabit sa farm equipment. Huwag kakalimutan na suotin ang mga safety belt kung magmamaneho ng makinarya. Iwasan din ang mga maluluwag na damit na maaaring maipit sa equipment.

 

Siguraduhin Na Walang Tao at Hayop Sa Paligid

Siguraduhin Na Walang Tao at Hayop Sa Paligid 2

Suriin maigi ang paligid kung saan mo ginagamit ang farm equipment. Siguraduhin na malayo ka sa mga tao at hayop upang maiwasan ang salpukan. Maaaring magtamo ng sugat ang mga bystanders na nanunuod lamang dahil sa mga pagtalsik ng mga debris o ng equipment. Kadalasan, hindi sila nakasuot ng tamang protective wear para makaiwas sa injuries.

Kung may ibang tao man sa iyong work area, siguraduhin na kailangan sila sa trabaho. Kahit na hindi ginagamit, wag hahayaan ang ibang tao, lalo na ang mga bata, na umakyat sa farm equipment.

 

Panatilihin Ang Pokus Sa Iyong Ginagawa

Kung matagal ka nang gumagamit ng farm equipment, maaaring nakasanayan mo na ito. Dahil paulit-ulit ang trabaho, mas madali mawala ang iyong pokus at atensyon sa iyong ginagawa. Sa ganitong sitwasyon, maaari kang mabangga, maipit sa makinarya, at iba pa.

Para hindi maapektuhan ang iyong pokus, magpahinga nang maayos bago magtrabaho. Inirerekomenda ang pito hanggang siyam na oras ng tulog kada gabi. Kung pagod ka na sa gawain sa farm, maglaan ng oras para sa break. Iwasan ang pag-inom ng alak dahil makakaapekto ito sa iyong operasyon ng makinarya.

 

Dahan-dahan Lamang Ang Pagpapatakbo

Dahan-dahan Lamang Ang Pagpapatakbo 2

Kung marami kang dapat tapusin sa iyong farm, maaaring magmadali ka sa iyong mga gawain. Ngunit karamihan ng mga aksidente sa mga agricultural machinery ay nangyayari dahil sa labis na pagmamadali.

Tuwing magpapatakbo ng farm equipment, magmaneho ng naaayon sa iyong gawain, lupain na dinadaanan, at uri ng makinarya na iyong ginagamit.  Halimbawa, kung mabilis ka magmaneho ng tractor sa mga maburol at lubak na daan, maaaring tumaob ang makinarya. Umiwas sa mga daanan na matarik o may kanal.

 

Patayin Ang Makinarya Bago I-Refill Ang Fuel

Bago ka magrefill ng fuel sa iyong makinarya, siguruhing nakapatay ito. Kung ang fuel tank ay nasa bahagi ng equipment na madaling mainit, hintayin na mawala muna ang init bago ka mag refuel. Huwag magmadali para hindi matapon ang fuel at aksidenteng mag-apoy kung madikit ito sa mainit na parte ng makinarya. Linisin ang mga tumulong likido bago gamitin ang equipment.

Paalala, huwag mag lagay ng fuel kung may nakasinding sigarilyo o anumang bagay sa paligid dahil maaari itong magsimula ng sunog.

 

Key Takeaway

Kung kailangan mo pa ng ibang safety tips habang gumagamit ng farm equipment, maaari mo kaming padalhan ng mensahe dito.

Bilang supplier ng agricultural tractors, planting machines, harvesting machines, tractor attachments, trucks, at heavy equipment, maaari ka naming matulungan sa tamang paggamit ng iyong bagong bili na makinarya mula sa Ford Tractor. Kung kailangan mo ng spare parts at tulong ng professional technicians upang panatilihin sa kundisyon ang iyong makinarya, maaari kang pumunta sa aming mga branches o tumawag sa aming hotlines.

Read More

Paano Magmaneho Ng Tractor

Paano Magmaneho Ng Tractor

Paano magmaneho ng tractor?

 1. Sumailalim sa training
 2. Magsagawa ng inspeksyon
 3. Magsuot ng tamang pananamit
 4. Umakyat sa tractor
 5. Paandarin ang makina
 6. Magmaneho ng tractor
 7. Maging alerto sa paligid

 

Maraming farm ang gumagamit ng tractor dahil sa mga benepisyo na naibibigay nito. Maaari kang maglagay ng attachments at implements tulad ng backhoe, dozer, planter harvester at marami pang iba. Makakatulong ito mapabilis ang trabaho sa iyong sakahan, pagandahin ang kalidad at dami ng ani, at bawasan ang pagod ng mga magsasaka. Dahil dito, maaaring ikaw ay nakabili na ng tractor o nagbabalak pa magkaroon nito. Ipagpatuloy ang pagbabasa kung nais mo malaman paano magmaneho ng tractor.

 

Sumailalim Sa Training

Bago ka magmaneho ng tractor, siguraduhin na sumailalim muna sa training. Maliban sa mga teknikal na konsepto tulad ng pagpapaandar ng makina o paggamit ng mga kontrol sa tractor, kailangan na mayroon kang sapat na kaalaman sa mga bagay na nauugnay sa iyong kaligtasan. Halimbawa, maaaring tumaob ang tractor kung di ka maingat.

Maliban sa training, maiging basahin din ang manufacturer’s manual na binigay sa iyo ng iyong supplier. Nakalagay dito ang mga gabay sa pagmamaneho ng tractor.

 

Magsagawa Ng Inspeksyon

Magsagawa Ng Inspeksyon

Bago ka sumakay sa tractor, maglaan ng oras sa inspeksyon kada araw. Sa ganitong paraan, makikita mo kung may mga bagay ka na dapat ayusin—tulad ng maluwag na bolts, nuts, at iba pa. Kung may mga sira kang nakita, tumawag sa customer service hotline ng iyong supplier para matulungan ka ng isang technician.

Ito ang mga ilan sa mga bagay na dapat mong tignan bago magmaneho ng tractor:

 • Gulong: Kailangan ba itong lagyan ng hangin? May butas ba o ibang sira ang gulong?
 • Cooling system, radiator, at battery: Nasa tamang lebel ba ang mga ito? Kailangan ba lagyan ng coolant? May mga pinsala ba na maaaring mag sanhi ng overheating?
 • Fuel: Kailangan ba kargahan ng fuel ang tractor?

 

Magsuot Ng Tamang Pananamit

Maraming magsasaka at operator ang sanay na gumamit ng tractor habang suot ang pambahay na damit. Ngunit ang maling pananamit ay maaaring mag-sanhi ng aksidente. Halimbawa, maaaring sumabit ang damit mo sa makinarya.

Dahil dito, huwag magsuot ng maluwag na damit. Tanggalin ang mga alahas na maaring sumabit o maipit sa makinarya. Kung mahaba ang iyong buhok, itali ito ng maayos. Magsuot din ng safety boots na mahigpit ang kapit sa lapag upang hindi madulas.

 

Umakyat Sa Tractor

Umakyat Sa Tractor

Ang mga tractor ay mayroong access steps na magsisilbing hagdan upang makaakyat ka sa tractor. Humawak sa mga handholds upang hindi madulas o mahulog. Huwag na huwag umakyat sa gumagalaw na tractor.

Pagkatapos nito, maaari mong ayusin ang upuan para komportable kang makapagmaneho. Huwag kalimutan isuot ang seatbelt. Pipigilan nito ang iyong pagtalsik palabas ng cabin sa isang aksidente.

Habang nakaupo, maaari mo rin punasan ang bintana at salamin upang masiguradong malinaw ang iyong tanawin.

 

Paandarin Ang Makina

Ang susunod na hakbang ay ang pagpapaandar ng makina. Bago mo ito gawin, siguraduhin na ang transmission ay nasa “neutral” o “park”. Ilagay rin ang mga hydraulic controls sa neutral at i-disengage ang power take off (PTO).

Susunod, apakan ang clutch pedal gamit and iyong kaliwang paa at ang brake pedal gamit ang kanan. Pagkatapos, ikutin ang susi sa ignition hanggang sa umandar ang makina. Painitin muna ang makina bago mo ka magmaneho. Para sa eksaktong instruksiyon sa pagpapaandar ng makina, tignan ang iyong manufacturer’s manual.

 

Magmaneho Ng Tractor

Magmaneho Ng Tractor

Kung nais mo na magmaneho, maaari mong i-release ang parking brake ng tractor. Habang nasa clutch ang iyong paa, ilagay ang transmission sa first gear. Dahan-dahan alisin ang paa sa clutch at isunod tanggalin ang kabilang paa sa brake pedal. Unti-unting aandar ang tractor.

Kung gusto mo huminto, apakan ang clutch at ilagay sa neutral ang transmission. Pagkatapos, gamitin ang parking brake.

Kung ikaw ay nag-aaral pa lamang magmaneho ng tractor, mag-doble ingat sa pagpapatakbo nito. Huwag kalimutan tignan ang manual sa mga hindi dapat at dapat gawin.

 

Maging Alerto Sa Paligid

Maliban sa pagmamaheno, ang isang magaling na tractor operator ay marunong din kumilatis ng paligid. Sa sakahan, maaaring makatagpo ka ng mga maburol at matarik  na daanan. Kung pipilitin mong magmaneho pataas, may panganib na bumaliktad ang tractor.

Maging alerto sa direksyon kung saan ka nagmamaneho. Siguraduhing walang tao o hayop sa paligid ng tractor. Maaari mong gamitin ang horn para balaan ang ibang tao na ikaw ay magsisimula nang magmaneho. Mag-ingat sa mga kanal at mga dike. Iwasan rin ang mga linya ng kuryente.

 

Key Takeaway

Kung nais mo malaman paano magmaneho ng tractor, magandang ideya ang sumailalim sa training. Basahin din ng maigi ang manufacturer’s manual para sa kumpletong instruksyon na makakatulong sa iyo. Maliban dito, parating mag doble ingat lalo na kung nagsisimula ka pa lang matuto magmaneho ng makinarya.

Kung interesado ka bumili ng tractor, maaari mo kaming padalhan ng mensahe rito sa Ford Tractor! Tutulungan ka namin pumili ng tamang makinarya base sa iyong mga pangangailangan. Maliban diyan, mayroon din kaming planters, harvesters, at mga truck na maaaring maging kapakipakinabang sa iyong sakahan.

Maaari niyong ipadala ang inyong mga tanong dito.

Read More

Tips to Improve Corn Production

Tips to Improve Corn Production

What are the tips to improve corn production?

 1. Plant high-quality seeds
 2. Check the soil before planting
 3. Use the crop rotation technique
 4. Don’t forget to use fertilizer
 5. Consider the planting depth and spacing
 6. Invest in the right farm equipment

 

Corn is considered the second most important crop in our country. Aside from human consumption, it is used as animal feed too. Other than that, it’s also processed into syrup, starch, and oil. If you’re one of the farmers that rely on corn for your livelihood, it’s important that you know how to maximize your yields and produce high-quality crops. This involves the right planting methods and using a harvester in the Philippines. Keep on reading to learn about some tips to improve corn production.

 

Plant High-Quality Seeds

Plant High-Quality Seeds 2

Before you plant the corn seeds, it’s important to check their quality first. This will affect the growth speed, health, and expected yields of the crop.

The quality of the seed will depend on the plant that it came from. Aside from the health and vigor of the plant, the type also matters. For instance, there are hybrid seeds that grow faster and stronger.

The environment and the care that goes into the plant that produced the seed also matters. Choose seeds that are grown in the right conditions and avoid ones that were exposed to stress—such as drought.

 

Check The Soil Before Planting

Other than the seed, it’s also important to check if the soil is in the right condition for planting. For one, make sure that the soil isn’t wet as this can promote compaction, which is a situation where the soil is pressed together. This can inhibit root development in the plant as the roots have to exert extra effort to penetrate the dense soil.

The next thing you need to do is to test the soil. This way, you will know if your corn plants will get the nutrients they need. The primary nutrients you need to prioritize are potassium, phosphorus, and nitrogen. Calcium, magnesium, and sulfur come second. Check the pH of the soil too, as this can affect the crop’s nutrient uptake. Aim to have a pH of 6 to 7.

 

Use The Crop Rotation Technique

If you’re only planting corn on the same soil each season, you might not be getting the best results. This is why it’s recommended to do the crop rotation technique on your farm when you can. This involves planting an alternating crop after harvesting the corn.

The benefit of crop rotation is that it can improve soil health. If you keep using the same crop each season, then you continuously drain the same nutrients from the soil. Eventually, the soil will get less fertile for that crop. Pests will also reproduce in high amounts as they get used to the crop. But if you practice rotation, you can reduce these problems, as different crops have different nutrient needs. This way, you can keep the land fertile.

 

Don’t Forget to Use Fertilizer

Now that you know the importance of good-quality soil, don’t forget to use fertilizer. This is one of the foundations of plant health, which is an important factor in improving yields and quality.

To do this, you can place starter fertilizer close to the seed when planting. This is beneficial when the root growth is affected by the weather, pests, or the like. Placing it near the root zone is recommended as it can improve plant uptake and boost early growth.

 

Consider The Planting Spacing

Consider The Planting Spacing 2

Many farmers believe that planting more seeds is equivalent to better yields. Contrary to that belief, the right plant spacing can improve your corn production.

Crops need nutrients to survive. These come from the sun, soil, and fertilizer. So imagine having more seeds that your land can accommodate. The plants will have to compete for nutrients. Diseases could spread easily too.

That’s why it’s important to have proper spacing between seeds so all the plants can perform well. This also makes harvest easier as you can access your crop from all sides.

 

Invest in The Right Farming Equipment

From planting, harvesting, and more—corn production can be labor-intensive without the right machinery.

For instance, if you plant the seeds by hand, you can’t ensure that all are properly spaced or placed at the right depth. It also requires plenty of manpower and hours of work just to complete a whole field. But with a corn planter, you can plant the seeds with equal spacing and depth. It’s also faster compared to manual planting so a single farmer can cover more land.

If you want to speed up the harvesting process so you can prepare the soil for the next crop, a corn harvester is also recommended. Depending on the capacity, you can harvest multiple bags of corn in an hour. Another benefit of using a corn harvester is that it can reduce losses too.

 

Key Takeaway

From seed selection, soil preparation, planting, and harvesting—you can follow these tips to improve corn production to produce higher yields and improve crop quality.

If you’re looking for farm equipment such as corn planters and harvesters, you can contact us here at Ford Tractor! Other than providing you with high-quality machinery, we’re also committed to bringing you the best after-sales services. We have technicians that can assist you in our company-owned service centers across the country.

Read More

5 Benefits of Using a Tractor in Agriculture

5 Benefits of Using a Tractor in Agriculture

What are the benefits of using a tractor in agriculture?

 1. Has multiple uses
 2. More precise work
 3. Saves time and effort
 4. Suitable for small and large farmlands
 5. Cost-efficient

 

If you work on a farm, you understand how laborious and time-consuming it is. From preparing the land, planting the seedlings, adding fertilizers, to harvesting—each task will require plenty of manpower. If you’re handling a larger land, one day might not be enough for any of these jobs. That’s why you should consider purchasing farm machinery in the Philippines to speed up the tasks and cover more land in a shorter timeframe. Here are some of the tractor benefits in agriculture. Read on!

 

Has Multiple Uses

A tractor is an agricultural vehicle that has a powerful motor and large wheels. This is commonly used on farms for a variety of purposes depending on the attachment fitted to it. Because of this, it can help you complete a list of tasks efficiently.

To give you an idea, here are some of the implements and attachments that can be used with a tractor:

 

Plow

If you need to prepare the soil, you will appreciate the plowing implement. It can loosen or turn over the soil quickly so you can plant the next crop.

 

Planter

There are plenty of planter attachments you can use with a tractor. This can plant a row of seedlings in one pass.

 

Harvester

Manually harvesting crops is time-consuming and laborious. Instead, you can use a harvester for different crops—such as cassava or corn. Other than saving time, this can help produce a cleaner harvest too, so you can sell your products for a better price.

 

Loader

Sometimes, you might need to scoop and move gravel, dirt, sand, manure, and the like. A loader can help reduce the need for manpower when doing these.

 

More Precise Work

More Precise Work 2

Doing jobs manually—such as plowing, planting, and harvesting—is exhausting especially if you’re handling a larger land. Because of this, precision is lacking or harder to achieve, which affects the quality of the produce.

For instance, spacing is an important factor because it can increase the yield of your crop. But planting seedlings at an equal distance is more difficult when doing it by hand. Another example is when you want to apply fertilizer to a large land. By doing this manually, you need to carry a large container of liquid fertilizer. This is tiring, so you might miss some spots in the process. This means that some plants will be stronger while others are weaker.

That’s why compared to doing tasks manually, using a tractor is a better solution as it can complete jobs with precision. As farm machinery, it can repeat the same move—such as planting rows of plants with the same distance—easily. This leads to a high-quality harvest for farmers.

 

Saves Time and Effort

Nowadays, tractors have become the most important machinery for farms. Without it, farmers have to do everything manually. When you have a larger land, this will take days as your workers need to take breaks too. While this is the norm for some farms, it can lead to fatigue, overexertion, and injuries.

With a tractor, you can use plenty of attachments and implements to make work easy. Because of this, you can tackle more work in a shorter amount of time. It’s also more comfortable to work as the operator can stay inside an enclosed cabin. Some models even have air conditioning systems, so a farmer can work for longer periods under the sun.

 

Suitable for Small and Large Farmlands

Suitable for Small and Large Farmlands 2

Working on hectares of land for a limited time is difficult without farm machinery. That’s why tractors are recommended if you want to work on larger farmland quickly. But there are options for smaller farms as well.

This is because tractors are available in different sizes and capabilities, just like normal vehicles. When choosing a tractor, consider the size of your farm as this can affect the horsepower you need. For larger farmlands, it’s recommended to choose a 45 to 70 HP tractor, while smaller farms might only need 20 to 35 HP.

 

Cost-Efficient

By using a tractor, you can reduce costs on your farm. It might not be obvious at first, but you will notice this as you use the machinery on your farm. For one, you can do more in less time, so you can lower labor expenses. You can also dedicate the saved time to other tasks.

Other than that, you can use a variety of attachments with a tractor—such as a planter, harvester, and the like. You can choose the implements you need right now and save up for the other ones in the future. If your supplier offers maintenance services, it can also help you keep your tractor in the best condition so you can lower repair costs.

 

Key Takeaway

If you want to experience the tractor benefits in agriculture, you can send us a message here at Ford Tractor! As a supplier of farm machinery, we can help you find the right tractor and attachments for your needs. This can help you make fieldwork more efficient, reduce labor, improve the quality and quantity of harvest, and save on costs.

Author’s Note: This entry was optimized by the best SEO Services Agency in the Philippines – SEO Hacker

Read More

Paano Linisin Ang Tractor

Paano Linisin Ang Tractor

Paano linisin ang tractor?

 1. Basahin ang manufacturer’s manual
 2. Alisin ang mga dumi sa labas
 3. Hugasan ang tractor
 4. Hayaang matuyo ang tractor bago ilagay ang wax
 5. Linisin ang loob ng tractor

 

Ang tractor ay maaasahan sa maraming gawain sa iyong bukid—tulad ng pagbubungkal, pagtatanim, pag-aani, at iba pa. Dahil magagamit mo ito araw-araw, tiyak na maiipon ang dumi sa labas at loob nito. Kung hahayaan, maaapektuhan nito ang iyong gawain. Upang panatilihin sa pinakamahusay na kondisyon ang makinarya, mahalagang matutunan mo kung paano linisin ang tractor.

Ang paglilinis ng tractor ay maraming benepisyo. Pinanatili nitong mukhang bago ang iyong makinarya. Mas komportable rin gamitin ang tractor na malinis. Maliban dito, makikita mo rin kung may mga problema na kailangan ng serbisyo ng professional technician. Kung nais mong malaman paano maglinis ng tractor, ituloy lamang ang pagbabasa.

 

Basahin Ang Manufacturer’s Manual

Bago mo simulan ang paglilinis, ang unang hakbang ay basahin at intindihin ang manufacturer’s manual. Dito, matatagpuan mo ang tamang paraan kung paano linisin ang modelo ng iyong tractor. Nakalagay rin sa manual ang mga cleaning materials na dapat mong gamitin at mga lugar na dapat mong bigyan ng karagdagang atensyon. Maliban dito, nakasulat din ang mga hindi mo dapat gawin.

Kung nawawala ang iyong manufacturer’s manual, makipag-ugnay sa iyong supplier kung mayroon silang dagdag na kopya. Mahalaga na malaman mo ang tamang paraan para maglinis upang maiwasan ang pinsala sa tractor.

 

Alisin Ang Mga Dumi Sa Labas

Alisin Ang Mga Dumi Sa Labas

Kung madalas mong gamitin ang tractor sa iyong sakahan para magbungkal, magtanim, mag-araro, at iba pa, tiyak na may naipon na dumi sa labas at loob nito. Tanggalin ang mga dahon at sanga na nakadikit sa labas ng tractor. Kung mayroon kang leafblower, maaaring mo itong gamitin upang mas mapabilis ang trabaho.

Maliban dito, maaari ka rin gumamit ng malambot na scrub brush upang tanggalin ang mga nakadikit na dumi sa labas ng tractor. Simulan ang paglilinis sa taas ng tractor papunta sa baba upang hiindi madumihan ang mga parteng nalinis mo na. Kung maraming dumi ang naimbak sa lapag, maaari kang gumamit ng walis para tanggalin ang mga ito.

 

Hugasan Ang Tractor

Bago hugasan ang tractor, importanteng kumonsulta muna sa manufacturer’s manual kung ito ay maaaring gawin. Nakalagay din dito ang mga sabon na inirerekomenda sa paghuhugas.

Maliban dito, tandaan na maging maingat sa paggamit ng tubig upang hindi mabasa ang mga electrical connections ng tractor. Takpan din ang exhaust outlet para mapigilan ang pagpasok ng tubig. Huwag din kalimutan takpan ang alternator o generator. Bago maglinis, siguraduhin na hindi mainit ang engine ng tractor.

Unahin mong alisin ang mga putik sa gulong ng tractor para hindi tumalsik ang mga dumi sa ibang parte habang naglilinis. Maaari kang gumamit ng water hose o pressure washer sa parteng ito. Pagkatapos linisin ang gulong, hugasan ang ibang parte ng tractor gamit ang water hose o basang towel. Kung gagamitin ang pressure washer, maging maingat para hindi masira ang mga sensor, ilaw at pintura ng tractor.

 

Hayaang Matuyo Ang Tractor Bago Ilagay Ang Wax

Hayaang Matuyo Ang Tractor Bago Ilagay Ang Wax

Pagkatapos hugasan ang labas ng tractor, ang susunod na hakbang ay patuyuin ito. Kung ikaw ay nagmamadali, maaari kang gumamit ng malinis na towel para punasan ang tractor. Ang leafblower ay makakatulong din para matanggal ang mga patak ng tubig. Bago gamitin ang makinarya, siguraduhin na tuyo na ang tractor.

Maaari mo rin iparada ang tractor sa labas habang maaraw para matuyo ito ng maigi. Kapag tuyo na ito, maaari kang gumamit ng wax upang maprotektahan ang pintura mula sa mga gasgas. Matutulungan din nito  magmukhang bago ang tractor. Huwag mo kalimutan i-lubricate ang mga joints at bearings para maiwasan ang maagang pagkasira.

 

Linisin Ang Loob Ng Tractor

Kahit na sarado palagi ang cabin, magiging marumi ito kung araw-araw mo ginagamit ang tractor. Maliban sa alikabok, maaari rin maiwan ang mga putik, dahon, at mga dumi na dala mo mula sa labas.

Pagkatapos ang labas ng tractor, maaari mo nang linisin ang loob nito. Gumamit ng basang towel para punasan ang mga dumi at putik na tumalsik sa upuan at iba pang bahagi. Kung gagamit ng cleaning solution, siguraduhin na ginawa ito para sa materyales na lilinisin. Maaari ka rin gumamit ng vacuum para linisin ang sahig at iba pang lugar na mahirap abutin ng towel. Maliban dito, huwag kalimutan hugasan ang mga rubber mats.

 

Key Takeaway

Importante na malaman mo kung paano linisin ang tractor dahil makakatulong ito panatilihin ang iyong makinarya. Bago maglinis, huwag kalimutan na basahin ang manufacturer’s manual para malaman mo ang mga dapat at hindi dapat gawin. Maging maingat sa paglilinis ng loob at labas ng iyong tractor. Takpan ang mga importanteng parte ng makinarya tulad ng electrical connections, alternators, at exhaust. Hayaan na matuyo ang tractor bago ito gamitin muli.

Kung interesado ka bumili ng tractor para sa iyong farm, maaari ka naming matulungan dito sa Ford Tractor. Maliban dito, mayroon din kaming mga attachments at implements na maaari mong gamitin sa iyong tractor. Para panatilihin ang iyong makina sa pinakamahusay na kondisyon, may mga professional technician kami na handang tumulong.

Read More

Paano Pumili Ng Tractor Para Sa Farm

Paano Pumili Ng Tractor Para Sa Farm

Paano pumili ng tractor para sa iyong farm?

 1. Isaalang-alang ang laki ng bukid
 2. Ilista ang attachments na kailangan
 3. Mag-inquire ukol sa hydraulic system
 4. Pumili ng gulong
 5. Huwag kalimutan ang comfort ng operator
 6. Siguraduhin na mayroong spare parts

 

Ang tractor ay isang agricultural machinery na nagbibigay ng maraming benepisyo para sa mga magsasaka at may-ari ng mga sakahan. Ito ay nakakatulong mapabilis ang pagbubungkal ng lupa, pag-aararo, at pagtatanim sa bukid. Dahil napakaraming gamit ng tractor, nababawasan nito ang mga pisikal na trabaho na kailangang gawin sa sakahan. Maliban dito, makakatulong ito palawakin ang lupain na kayang trabahuhin sa isang araw. Kung ikaw ay interesado, heto ang mga tips kung paano pumili ng tractor.

 

Isaalang-alang Ang Laki Ng Bukid

Bago ka bumili ng tractor, maiging malaman mo ang laki ng iyong bukid. Maliban dito, hindi lahat ng sakahan ay patag, kung kaya maaaring may mga puno, bakod, o bahay na madaanan habang nagtratrabaho. Makakatulong ito sa pagpili mo ng sukat, horsepower, at bilang ng tractor para sa iyong farm.

Kung malawak ang iyong sakahan, kailangan mo ng tractor na may mataas na horsepower. Inirerekomenda ang 45 hanggang 70 HP para sa mga mas malaking bukid at ang 20 hanggang 35 HP para sa mga mas maliit na sakahan. Matutulungan ka ng iyong supplier sa pagpili ng tamang tractor.

 

Ilista Ang Attachments Na Kailangan

Ilista Ang Attachments Na Kailangan

Ang susunod na hakbang ay ilista ang mga trabahong kailangan mo asikasuhin sa farm. Ang rason kung bakit kapakipakinabang ang tractor sa mga sakahan ay ang mga attachments at implements na maaari mong magamit kasabay nito.

Isa sa mga pangkaraniwan na attachment ay ang loader. Ito ay ikakabit sa harapan ng tractor para makatulong magbuhat at maglipat ng pataba sa lupa, dayami, graba, at iba pa. Maliban dito, may mga attachments rin na makakatulong magbungkal ng lupa, magtanim, mag-ani at kung anu-ano pa. Ito ang iba pang mga halimbawa:

 • Backhoe
 • Bedformer
 • Dozer
 • Furrower
 • Grabber
 • Power Harrow
 • Harrow Trailer
 • Harvester
 • Land Leveler
 • Paddy Wheel
 • Planter
 • Plower
 • Rotaslasher

Nakadepende rin sa attachment o implement na iyong gagamitin ang horsepower ng tractor. Para sa paggapas, pagbungkal ng lupa, at pag-aani, ang 30 to 40 HP ay inirerekomenda. Para sa mga mas mabigat na gawain tulad ng paghuhukay, konstruksyon at pagtratrabaho sa maburol na lupain, mas nangangailangan nang mataas na horsepower.

 

Mag Inquire Ukol Sa Hydraulic System

Ang hydraulic system ay importante sa pagpapaandar ng tractor. Ang hydraulic fluid ang dahilan kung bakit nakakapagbuhat at nakakaliko ng maayos ang equipment. Ito ay ang pwersa na nagpapaandar sa mga attachments at implements. Maliban dito, kailangan din ang hydraulics sa lubrication at heat transfer. Dahil dito, posible ang mga trabahong nakakapagod gawin ng walang makina.

Kung plano mong bumili ng tractor, magtanong tungkol sa hydraulic system nito. Mahalaga ito kung kailangan mo ng malakas na lifting power, lalo na kung gagamit ka ng mga loader.

 

Pumili Ng Gulong

Pumili Ng Gulong

Ang gulong ay isa pang importanteng aspeto ng tractor. Depende sa uri ng lupa mayroon sa iyong sakahan at sa gawain na iyong kailangan tapusin, maaaring magrekomenda ang iyong supplier ng mas maliit o mas malaking gulong.

Halimbawa, kung gagamitin mo ang tractor para maggapas, mas kailangan mo ang turf tire. Ang uri ng gulong na ito ay dinisenyo para gamitin sa mga patag na lupain nang hindi winawasak ang damo. Kung iba-iba ang lupain sa iyong farm, maaari ring irekomenda ng iyong supplier ang industrial tire.

 

Huwag Kalimutan Ang Comfort Ng Operator

Kayang padaliin ng tractor ang mga gawain mo sa iyong sakahan. Kumpara sa manual na trabaho, mas marami kang magagawa gamit ang makinang ito. Dahil magagamit mo ito ng mahabang oras, importante na isaalang-alang mo ang iyong comfort sa trabaho. Makakatulong to mabawasan ang iyong pagod para makapagtrabaho ka ng mas mahaba.

Habang tumitingin ng tractor, ito ang ilan sa mga bagay na dapat mong hanapin:

 • Malawak ang tractor cab
 • Adjustable ang upuan
 • Madaling maabot ang controls
 • Malinaw ang panel lights

Maliban dito, tignan din kung kailangan mo ng airconditiong system sa iyong tractor. Makakatulong ito mas maging kumportable ang iyong trabaho. Tanungin ang iyong supplier kung maaari silang magpa test-drive para subukan mo ang tractor.

 

Siguraduhin Na Mayroong Spare Parts

Siguraduhin Na Mayroong Spare Parts

Bago ka bumili ng tractor, mahalaga rin na alamin mo kung saan kukuha ng spare parts. Sa paglipas ng panahon, may mga parte ng makina ang kailangan palitan. Kung mahihirapan ka makahanap ng kapalit, baka mahinto ang iyong pagsasaka. Imbes na makatipid, baka mapilitan ka bumili ng bagong tractor.

Kaya kung maghahanap ka ng supplier, alamin mo kung nagbebenta rin sila ng spare parts o nag-aalok ng repair at maintenance services.

 

Key Takeaway

Maraming bagay na dapat isaalang-alang bago bumili ng tractor. Bilang investment, kailangan mong siguraduhin na ang makinang mabibili mo ay nararapat sa laki ng iyong sakahan at mga gawain sa bukid. Maliban dito, huwag mo ring kalimutan ang comfort habang ginagamit ang tractor. Huli sa lahat, alamin kung saan ka makakahanap ng spare parts kung kailangan.

Kung kailangan mo ng tulong paano pumili ng tractor, maaari mo kaming i-message rito sa Ford Tractor Philippines! Tutulungan ka namin humanap ng makina at attachment na bagay sa iyong farm. Mayroon din kaming 7 na service centers sa bansa kung saan may in-house mechanics na sanay sa pagserbisyo sa mga tractor. Maliban dito, nagbebenta rin kami ng mura at on-hand na spare parts kung kailangan mo ng replacement.

Read More

5 Harvesting Machines in The Philippines

5 Harvesting Machines in The Philippines

What are the harvesting machines in the Philippines?

 1. Rice Harvester
 2. Sugarcane Harvester
 3. Corn Harvester
 4. Cassava Harvester
 5. Multi-Crop Harvester

 

From rice, sugarcane, corn, and cassava—agricultural farms in the country are growing different types of crops for their livelihood. The use of a mechanized harvester in the Philippines can help save time, making it possible for earlier crop establishment, which can improve higher yields during the next planting. If you’re interested in the different harvesting machines in the Philippines, keep on reading!

 

Rice Harvester

As one of the staple foods for Filipinos, rice is one of the most important crops in the country. From climate conditions, growing population, limited land area, and more—there are plenty of constraints in the production process which means that having the right machinery for harvesting can help make work more efficient. It can significantly reduce labor, increase harvesting capacity, and more.

By using a rice harvester, farms can reduce grain loss associated with manual harvesting methods which can improve their yield, thereby increasing income. Depending on the size of the machinery, it could handle hectares of land per day with fewer people, which makes it a worthy investment in the long run.

Some rice harvesters are capable of numerous functions, such as gathering, threshing, separating, cleaning, and transport materials. Because of this, it is considered a ‘factory on wheels’ by farmers.

 

Sugarcane Harvester

Sugarcane Harvester

The Philippines produces million metric tons of sugarcane. It is used to make sugar, ethanol, muscovado, and vinegar. Because of this, it is one of the essential crops in the country. But manual harvesting of sugarcane is tiring and laborious for farmers. The stalks are cut by hand with knives, which can cause muscle and joint injuries.

Sugarcane harvesters can help ease the physical impact of manual harvesting on farmers. It lessens the need for frequent breaks because fatigue is avoided. The machine is driven from inside the cab like a tractor and the attachments are used to cut the stalks at the base, clean the sugarcane, and chop it into billets. By using a sugarcane harvester, farmers can prepare high amounts of the crop in less time.

 

Corn Harvester

A high percentage of farm households in the Philippines depend on corn as their main source of livelihood. Other than the crop itself, it is processed into other essential products such as cornstarch, corn syrup, corn oil, and corn snacks.

One of the machines that can be helpful in increasing corn production is a harvester. It is a machine specifically designed for harvesting and preparing corn for storage. Like other farm machinery, this is driven by an operator. The main attachment used to harvest the corn is located at the side of the cab, so the operator has ample visibility of the field they’re working on.

A corn harvester allows farmers to achieve multiple sacks per hour while lessening grain losses. Depending on the model, there are also different features available—such as grain tank with auto-discharge, two-rows, and more.

 

Cassava Harvester

Cassava Harvester

Along with rice and corn, cassava is one of the important sources of calories in the country. It is planted in an estimated 120,000 hectares of agricultural land in the Philippines. It is turned into dried chips, suman, sago, and bibingka.  As the demand for the crop is increasing, farmers need to rely on mechanical harvesting methods more than ever.

Harvesting is one of the most difficult parts of cassava production because the crop can deteriorate quickly. This means that it needs to be harvested at the right time and with the right methods.

The use of a cassava harvester can help farmers achieve more yields and gain more income. The equipment can dig out the cassava roots, which can reduce the heavy physical work involved in manual harvesting. Because it can uproot one plant easily, farmers can cover a hectare of land within hours.

 

Multi-Crop Harvester

A multi-crop harvester is beneficial for farms that plant more than one crop. It comes in a variety of sizes, which makes it suitable for both small and large land areas. Farmers can harvest up to 10 hectares on an 8-hour shift while reducing total grain losses, which makes it the most efficient way to gain more income.

Depending on the model of the harvesting machine, it can be used for rice, corn, and more. Some models have interchangeable heads which makes harvesting of different crops convenient. Compared to manual harvesting methods, it can improve the quality of the crop harvested too.

 

Key Takeaway

A harvesting machine is an essential piece of equipment for farms that have hectares of land. It can speed up the task, so farmers can harvest their crops on time and plant the next one earlier.

If you’re interested in more information about harvesting machines in the Philippines,  you can contact us here at Ford Tractor! We can help you increase and improve the quality of your yields while reducing physical labor. You might also be interested in our tractors, implements, and other farm machinery.

Read More

6 Safety Precautions When Using a Rice Transplanter

6 Safety Precautions When Using a Rice Transplanter

What are the safety precautions when using a rice transplanter?

 1. Read the operator’s manual thoroughly
 2. Know the safety alert symbols present in the machine
 3. Dress properly before the operation
 4. Inspect the rice transplanter before use
 5. Make sure the surroundings are safe to operate in
 6. Drive the rice transplanter slowly

 

A rice transplanter is a specialized equipment made to plant rice seedlings more efficiently. It significantly reduces farmer labor, speeds up the planting process, and plants seedlings with equal distance for better yields. But just like other farm equipment in the Philippines, they require proper knowledge before operation. To help you, here are some rice transplanter safety precautions you need to know. Keep reading!

 

Read The Operator’s Manual Thoroughly

Read The Operator’s Manual Thoroughly

When you first get your rice transplanter, it’s important to read the operator’s manual thoroughly. This is advisable even if you know how to use the machine because there might be some differences in operation and features compared to previous transplanters that you used.

The operator’s manual will instruct you about the safety precautions you need to keep in mind. Other than that, you will also learn about the following:

 • Personal protective equipment to wear
 • Seedlings and paddy fields to use with the rice transplanter
 • How to use the controls in the equipment
 • Guide on how to plant the rice seedling
 • Proper inspection and maintenance checklist
 • Tips for troubleshooting

 

Know The Safety Alert Symbols Present in The Machine

A manufacturer will put safety alert symbols on the rice transplanter and the operator’s manual to guide you on its proper use. These warning icons are intended to alert you or instruct you on the things you need to do when using the equipment. Here are some examples:

 • IMPORTANT: This contains instructions that you need to follow to avoid damage to the equipment and the surroundings.
 • CAUTION: This points out a hazardous situation that you need to avoid, or else it could lead to minor or moderate injury.
 • WARNING or DANGER: Another hazardous situation that should be avoided because it could lead to serious injury or fatality.

There might also be drawings or symbols explaining the proper use of the equipment. If you need additional information, you can review the operator’s manual.

 

Dress Properly Before the Operation

Rice transplanter operators must dress properly to prevent accidents in the field. Here are some tips to get you started:

 • Wear fitted and comfortable clothing. Loose fabrics can accidentally be dragged by the rice transplanter—causing accidents. This also applies to long hair.
 • Put on a safety helmet to protect your head from bumps.
 • Wear safety boots with anti-slip boots to prevent slipping and falling during operation.

Remove accessories such as jewelry, towels, or belts. These may become damaged when getting caught on the machine. These can also cause the rice transplanter to malfunction.

 

Inspect The Rice Transplanter Before Use

A neglected rice transplanter might cause problems during operation. To prevent this, it’s recommended to perform an inspection before use. Do this daily so you can spot parts that need repair or replacement. Other than that, you should also keep the equipment clean from dirt and fuel residue.

Here are some guidelines in inspecting your rice transplanter before a shift:

 • Check inside and outside the machine for damaged, deformed, loose, and broken parts.
 • Inspect if there’s enough fuel in the rice transplanter.
 • After turning on the engine, observe for abnormal sounds.
 • Check the color of the exhaust gas.
 • Test if the controls are functioning as they should.
 • Check if the seedling box is properly installed.

If anything seems off or different, it’s recommended to make adjustments or have your rice transplanter checked by a professional mechanic.

 

Make Sure the Surroundings Are Safe to Operate In

Make Sure the Surroundings Are Safe to Operate In

After making sure that the rice transplanter is functioning normally, it’s also a good idea to check the surroundings that you’re operating in. Don’t start the engine indoors as the exhaust gas is harmful and fatal if inhaled. If doing so, make sure that the doors and windows are open. When refueling the rice transplanter, check if there are objects that could ignite a fire in the environment—such as an open flame, lighted cigarettes, and the like.

Before driving the rice transplanter, check the environment you are in. Inform all pedestrians and coworkers that you’re starting work. Make sure that there are no people, animals, and objects in the pathway. Other than that, don’t use the machine on main roads as this can cause accidents or damage to the transplanter.

 

Drive The Rice Transplanter Slowly

After starting the engine, drive the rice transplanter slowly. High speeds can cause the machine to turn over and fall. Slow down when making turns and keep a stable speed throughout the shift. Pay attention to the path you’re driving on and avoid multitasking. Make sure to not touch moving parts during the operation.

There might be humps, slopes, or inclines at the sides of the paddy field that won’t be visible when you’re operating the machine. Make sure to have enough working space away from ridges to prevent a collision. If you don’t feel safe, park in a flat place, turn off the engine and get off the rice transplanter to check for obstacles.

 

Key Takeaway

Before operating a rice transplanter, it’s beneficial to read the operator’s manual. This will instruct you on the proper use of the machine, maintenance, and troubleshooting. Avoid wearing baggy clothes, put on your safety gear, and check the environment for people, animals, and obstacles. After that, drive the rice transplanter at a stable speed.

Follow these rice transplanter safety precautions to ensure a safe, productive, and efficient planting operation at your farm. If you’re interested in purchasing a rice transplanter, you can send us a message!

1 5 6 7