Read Blogs

Read More

Mga Techniques Para sa Magandang Pagpapatakbo ng Traktora

Mga Techniques Para sa Magandang Pagpapatakbo ng Traktora

Ano-ano ang mga techniques para sa magandang pagpapatakbo ng traktora?

 1. Siguruhing pamilyar ang operaytor sa mga parte ng traktora
 2. Tignan kung ang mga attachments na mas mabigat sa traktora ay may sariling brakes
 3. Ikabit ang mga attachments sa tama nilang puwesto sa traktora
 4. Tiyakin ang tamang pagpapaandar ng traktora
 5. Alamin ang tamang pagkuha ng traksiyon

Ang pagpapatakbo ng traktora ay isa sa mga mahalagang kasangkapan ng mga magsasaka upang mas mapabilis ang kanilang mga pang-agrikulturang gawain. Upang matiyak ang ligtas at maayos na paggamit nito, kinakailangan ng wastong kaalaman sa mga tamang techniques para sa magandang pagpapatakbo ng traktora.

Ito’y upang masanay at mapag-aralan ang tamang pagpapatakbo nito, na makakatulong upang maiwasan ang anumang aksidente sa gitna ng iyong mga gawain.

Siguruhing Pamilyar ang Operaytor sa mga Parte ng Traktora at Kuna Paano Ito I-Maintain

Siguruhing Pamilyar ang Operaytor sa mga Parte ng Traktora at Kuna Paano Ito I-Maintain

Una sa lahat, importanteng malaman ng isang operaytor ang bawat parte ng traktora upang maging pamilyar siya kung ano ang kahalagahan ng bawat parte sa tamang pagpapaandar ng traktora.

Dahil hindi birong gawain ang pagpapatakbo ng traktora lalo pa’t may mga nakakabit ditong mabibigat na mga attachments, mainam na ang operaytor na gagamit nito ay nasa hustong edad na’t maalam sa mga gawaing pagsasaka. Sa ganitong paraan, madali nitong matututunan ang tamang pagpapatakbo ng traktora.

Sa mga nakalipas naming blog posts, aming sinasabi na iba-iba ang horsepower ng bawat traktora. Ito’y upang mabigyang daan ang mga magsasaka na makapili nang nararapat na traktora para sa kanilang pagsasaka.

Dahil dito, mainam din na pamilyar ang operaytor sa iba’t-ibang horsepower na kaakibat ng mga traktora upang magkaroon siya ng ideya kung paano niya imamaneho ang traktora – mabagal, katamtaman, o kailangan ng sapat na bilis.
Maliban doon, kailangan din mayroon din sinusunod na maintenance schedule ang mga operaytor na ito. Importante ang maintenance para sa isang traktora dahil katulad ng mga ibang mga kotse, may mga kailangan din gawin upang maging maayos lagi ang takbo nito.

Tignan Kung ang mga Attachments na Mas Mabigat sa Traktora ay May Sariling Brakes

Iba-iba ang mga attachments na ginagamit sa traktora. Mayroong cultivator, plow, transplanter, at iba pa. Sa paggamit ng mga ito, isa sa mga dapat mong alamin ay ang timbang nila bago mo tuluyang ikabit sa nasabing makinarya. Ito’y dahil makakatulong ito upang mas maging maingat ka sa pagmamaneho ng traktora.

Makikita mo ang timbang ng bawat attachment sa manufacturer’s manual pati na rin ang mga guidelines na dapat mong alamin. Siguruhin mo na ang mga attachments na mas mabigat sa traktora ay may kaniya-kaniyang brakes, gumagana nang maayos, at alamin mo kung paano sila gamitin nang tama para sa iyong mga gawaing pagsasaka.

Ikabit ang mga Attachments sa Tama Nilang Puwesto sa Traktora

Ikabit ang mga Attachments sa Tama Nilang Puwesto sa Traktora

Sa pagkakabit ng mga attachments para sa iyong traktora, importanteng ilagay ang mga ito sa tamang puwesto upang masiguro mong ligtas ang iyong pagpapatakbo at hindi rin maapektuhan ang iyong mga pananim.

Una, bago tuluyang ikabit sa traktora, i-check mo muna kung tama ang mga attachments para sa uri ng iyong pang-agrikultural na gawain. Kapag ito’y natiyak mo na, ikabit ang mga ito sa tamang puwesto at siguruhing tama ang mga bolt at screws nito para sa iyong kaligtasan at upang hindi sila magkalas sa gitna ng pagtatrabaho.

Higit pa rito, tiyakin mo rin na may tama kang pinagbabasehan sa pagkabit ng mga ito tulad na lamang ng manufacturer’s guide na mayroong detalyadong deskripsiyon para sa tamang pagkakabit ng mga attachments.

Tiyakin ang Tamang Pagpapaandar ng Traktora

Palagi mong tatandaan na dapat kang maging maingat sa pagkontrol ng iyong traktora lalo na kapag ika’y nasa driver’s seat.

Sa mga magsasakang nagpa-plano pa lamang bumili ng traktora, ‘wag kayong mag-alala dahil nagbibigay ng mga tamang hakbang ang isang tractor manufacturer sa paggamit nito. Ipapaalam nila sa ‘yo na may mga special designed controls ang mga traktora.

Dito sa Ford Tractor Philippines, ang aming modern at high-quality na mga traktora ay may tatlong color coding system upang masuri mo ang mga levers nito.

 • Orange – movement (gears, 2WD, 4WD, accelerator)
 • Yellow – power take-off
 • Black – rear three-point linkage

Ang mga control na ito’y ginagamit kapag ang operaytor ay nakaupo na sa driver’s seat ng traktora. Gagamitin mo lamang ang mga ito kapag nakaupo ka na’t nakatitiyak na handa ka nang magmaneho.

Ipapaalala lamang naman na hindi mo dapat paganahin ang engine ng traktora kung wala ka pa sa ibabaw ng driver’s seat, upang hindi ka maaksidente.

Alamin ang Tamang Pagkuha ng Traksiyon

Panghuli, may mga pagkakataon na kailangan mong patakbuhin ang iyong traktora sa mga lugar na may mababang traksiyon tulad ng mga mapuputik na lugar, kung kaya’t maaring lumubog ang traktora sa lupa.

Mabuti na lamang at may mga traktorang may sari-sariling brakes para sa kaliwa’t kanan ng mga gulong. Kaya naman kung nararamdaman mong lumulubog ang mga gulong ng iyong traktora, i-apply lamang ang brake upang maiwasan ito.

Maari mo ring i-lock ang rear ng iyong traktora upang mapanatili ang tamang bilis ng mga gulong, na makakatulong upang mapatakbo mo pa rin ang traktora kahit sa mapuputik na lupa ng iyong sakahan. Kailangan mo lamang mag-ingat dahil hindi ito madali lalo na’t kailangan ay dire-diretso ang iyong pagmamaneho upang hindi lumubog ang mga gulong.

Key Takeaway

Ang mga techniques para sa tamang pagpapatakbo ng traktora ay mahalaga upang matiyak na ito’y makakatulong sa pagiging produktibo ng iyong mga gawain. Nawa’y nakatulong ang mga techniques na ito upang mas maging ligtas at komportable ka sa iyong mga pang-agrikultural na gawain.

Naghahanap ka ba ng mga high-quality farming equipment? Dito ka na sa Ford Tractor Philippines. Ang aming mga top-notch agricultural tractors at mga attchments ay tiyak na magagamit mo nang pang-matagalan, na makakatulong sa ‘yo para makatipid!

Mag-iwan lamang ng mensahe sa Ford Tractor Philippines dito para sa iba pang detalye.

Read More

Mga Tips sa Paggamit ng Traktora sa Pagtatanim

Mga Tips sa Paggamit ng Traktora sa Pagtatanim

Anu-ano ang mga tips sa paggamit ng traktora sa pagtatanim?

 1. Alamin muna ang uri ng lupang iyong pagtataniman
 2. Tiyaking nakaayos ang set-up ng traktora pati ang mga attachments nito
 3. Siguruhing nasa tamang bilis ang traktora habang ginagamit ito
 4. Gamitin ang mga features nito upang mapadali ang iyong pagtatanim
 5. Panatilihin ang regular maintenance ng traktora upang mas magamit ito nang matagal

Ang paggamit ng traktora sa pagtatanim ay isang mahalagang bahagi ng pagsasaka. Dito nag-uumpisa ang mahabang proseso ng mga pang-agrikultural na gawain hanggang sa anihin na ang mga pananim upang ibenta.

Kung kaya’t ang tamang paggamit ng traktora ay makakatulong upang mapabilis ang iyong pagtatanim. Dahil kung hindi mo ito gagamitin nang maayos, maaari itong makaapekto sa iyong pagtatanim o mabigo kang makaani ng masustansiyang mga ani sa takdang oras.

Narito ang ilang mga tips sa paggamit ng traktora sa pagtatanim na makakatulong sa iyo upang mapalago ang iyong mga pananim.

Alamin Muna ang Uri ng Lupang Iyong Pagtataniman

Ang pagpili at paggamit ng tamang uri ng traktora ay mahalaga sa pagtatanim upang mapahusay ang iyong mga gawaing pagsasaka. Ngunit, kinakailangan mo ring alamin kung ano’ng uri ng lupa ang iyong pagtataniman.

Ito ay dahil may mga uri ng lupa na hindi angkop para sa paggamit ng traktora. Halimbawa, kung ang iyong lupa ay hindi gaanong matigas, hindi dapat gamitin ang malalaking traktora dahil baka masira lamang ang iyong lupa.

Sa pag-aalam sa uri ng iyong lupa, matutuklasan mo kung paano mo dapat gamitin ang iyong traktora nang hindi nakakaapekto sa iyong lupa pati na rin sa iyong pagtatanim.

Tiyaking Nakaayos ang Set-Up ng Traktora Pati ang mga Attachments Nito

Tiyaking Nakaayos ang Set-Up ng Traktora Pati ang mga Attachments Nito

Matapos alamin ang uri ng lupang iyong pagtataniman, tiyakin mo ring nakaayos ang set-up ng iyong traktora pati ang mga attachments nito.

Ito’y makakatulong upang mapanatili ang magandang punla ng iyong mga pananim.
Narito ang mga hakbang sa pagse-set-up ng traktora at mga attachments nito:

Pumili ng mga Tamang Attachments na Iyong Gagamitin

Ang pagpili ng mga tamang attachments ay hindi lamang nakadepende sa uri ng traktora na iyong gagamitin. Nakadepende rin ito sa uri ng mga pananim na iyong itatanim.

Halimbawa, kung mga gulay o palay ang iyong itatanim ay mainam na gamitin mo ang mga attachments tulad ng cultivator, transplanter, at Tifone Sprayer. Ang mga ito’y makakatulong upang mapadali ang iyong pagtatanim.

Inspeksiyunin at Ihanda ang Iyong Traktora

Mahalagang tignan ang kabuuan ng iyong traktora pati na rin ang mga implements na ikakabit mo rito upang makita mo kung may sira na ito o wala. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang anumang aberya habang ginagamit ito sa iyong pagtatanim.

Subukan Muna ang mga Attachments Bago Ito Tuluyang Gamitin

Bago mo umpisahan ang pagtatanim sa lupa, subukan mo munang paandarin ang traktora at mga attachments nito sa maliit na parte ng iyong lupa upang malaman mo kung sila’y gumagana nang maayos.

Siguruhing Nasa Tamang Bilis ang Traktora Habang Ginagamit Ito

Kapag ginagamit ang traktora sa pagtatanim, mahalagang tiyakin na ito ay nasa tamang bilis lamang upang mapanatili ang tamang lalim at distansya ng iyong mga pananim.

Iwasan ang masyadong mabilis na pagpapatakbo dahil maaaring makaapekto ito sa iyong mga pananim, tulad na lamang nang hindi maayos na pagkakalagay ng mga buto sa lupa. Baka rin maapektuhan ang lupa kung saan tinatanim ang mga buto kung maysadong mabilis ang takbo ng traktora.

Dahil kahit sabihing mayroong transplanter na kayang itanim ang mga binhi ng iyong pananim nang sabay-sabay, dapat mo pa ring panatilihin ang sapat na pagpapatakbo ng traktora.

Gamitin ang mga Features Nito Upang Mapadali ang Iyong Pagtatanim

Gamitin ang mga Features Nito Upang Mapadali ang Iyong Pagtatanim

Ang paggamit ng mga features ng traktora ay makakatulong upang mapadali ang iyong pagtatanim.

Halimbawa, ang YTO tractor, isa sa mga kilalang tractor brands na ginagamit ng mga magsasaka, ay maari mong gamitin hindi lamang sa pagtatanim kundi pati na rin sa pagdidilig ng iyong mga pananim. Ito’y sa tulong ng mga attachments na maari mong ikabit dito.

Pangalawa, ito’y mayroong flexible horsepower kung saan magagamit mo ito sa mahabang oras araw-araw. Dahil dito, maiiwasan mong kumuha ng iba pang tao upang tulungan ka sa iyong pagtatanim.

Idagdag pa na maraming modelo ang YTO tractor. Kaya naman marami kang pagpipilian base sa iyong pangangailangan sa pagtatanim.

Narito ang mga modelo ng YTO tractor:

 • YTO X454
 • YTO X504
 • YTO X554
 • YTO X904
 • YTO LX954
 • YTO LX1004
 • YTO X1204

Alinman sa mga modelong ito ng YTO tractor ay makakatulong upang mas mapabilis at mapadali ang iyong pagtatanim. Higit pa rito, ang mga kaakibat nitong high-quality features ay makakasigurong pang-matagalan mo itong magagamit.

Panatilihin ang Regular Maintenance ng Traktora Upang Mas Magamit Pa Ito

Importante ang regular na pagme-maintenance ng traktora upang mapanatili ang kalidad ng performance nito. Sa mga nakalipas naming blog posts, palagi naming sinasabi ito dahil kahit kumpleto ang mga features at gawa ito sa mga high-quality materials, maari itong masira kung hindi mo ito aalagaan nang mabuti.

Kapag ito’y nangyari, asahan mong magkakaroon ito ng epekto sa iyong mga gawain. Kung kaya’t panatilihing i-maintenance ang iyong traktora at kapag hindi mo ito ginagamit, ilagay ito sa tamang lugar upang ma-proteksiyunan.

Key Takeaway

Sa blog post na ito, ating napag-usapan ang mga tips sa paggamit ng traktora sa pagtatanim. Ang lahat ng mga ito’y makakatulong upang magamit mo ang traktora nang matagalan. Kaya naman ‘wag kalimutang sundin ang mga tips na ito at maari mo rin itong i-share sa mga kapwa mo magsasaka!

Naghahanap ka ba ng mga high-quality farming equipment? Dito ka na sa Ford Tractor Philippines! Kami’y nag-o-offer ng mga traktora at mga attachments na tiyak naming hindi bubutas sa iyong bulsa.

Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o services, mag-iwan lamang ng mensahe sa Ford Tractor Philippines.

Read More

Gabay Para Sa Mga Unang Beses Na Bibili Ng Traktora

Gabay Para Sa Mga Unang Beses Na Bibili Ng Traktora

Ano-ano ang mga gabay para sa mga unang beses na bibili ng traktora?

 1. Magsaliksik tungkol sa mga traktora
 2. Laang-gugugulin
 3. Iwasang bumili ng luma at gamit na traktora
 4. Humanap ng maasahang supplier
 5. Magtanong sa supplier ng traktora

Ang paggamit ng traktora ay isa sa mga dahilan kung bakit nagiging produktibo ang mga magsasaka, kung saan hindi na nila kailangan pang kumuha ng manpower upang mag-ani o gawin ang iba pang mga farming duties gamit ang nasabing makinarya.

Kung ikaw ay nagbabalak bumili ng iyong kauna-unahang traktora, importanteng malaman mo kung paano makakahanap nang maayos at pang-matagalan makinarya upang makatipid ka sa mga susunod pang taon. Sa blog na ito, ating tatalakayin ang mga gabay para sa mga unang beses na bibili ng traktora upang hindi ka mahirapan sa pagpili.

Magsaliksik tungkol sa mga Traktora

Ang pagbili ng traktora ay ibang-iba kumpara sa pagbili ng kotse. Ito’y dahil ang unang nabanggit ay tumatagal ng ilang taon, minsan ay dekada, kumpara sa isang tipikal na sasakyan. Hangga’t sinisiguro mong may tamang maintenance at maayos ang paggamit mo sa traktora, makakaasa kang magagamit mo ito sa mahabang panahon.

Kaya naman ang una mong gagawin bago ka bumili ay ang magsaliksik ng iba’t-ibang traktora. Walang problema kung babagalan mo ang pagsasaliksik. Mas mainam nga ito dahil makakapili ka nang maayos na traktora na iyong gagamitin sa pagsasaka.

Maari ka ring magtanong sa mga kapwa mong magsasaka o sa mga nagbebenta ng traktora upang malaman mo ang “red flags” at “green flags” ng isang traktora. Nandiyan din si Google at mga product reviews na magbibigay ng impormasyon sa ‘yo.

Habang ginagawa mo ito, siguraduhin mong sinusulat mo ang mga ito upang maikonsidera mo sa oras na nakapagpasiya ka na.

Laang-Gugugulin

Bilang isang mamimili, dapat mong alamin kung magkano nga ba ang halagang iyong gugugulin sa pagbili ng isang traktora bago ka maghanap. Sa gano’ng paraan, maiiwasan mong bumili na lagpas sa perang iyong nilaan.

Sa pagkukwenta ng iyong badyet, kailangan mo ring isaalang-alang ang mga repairs, add-ons, at mga implements na ginagamit sa traktora upang mas mapabilis ang paggamit nito. Maari kang magsaliksik ng mga suppliers sa internet. Tignan ang mga modelong binebenta pati ang mga presyo. Ikumpara mo ang mga ito at pumili ka nang kaya ng iyong badyet. Iwasan mong bumili ng mga traktorang hindi angkop sa uri ng iyong pagsasaka.

Isa pa, magandang asset ang pagkakaroon ng bagong traktora dahil tutulungan ka nitong mas kumita kung magagamit nang mabuti at makakatulong din ito sa pag-aambag para sa amortization. Ito’y mangyayari lamang patuloy mong gagamitin at sisiguruhing dumadaan ito sa mga after-sales services.

Kung kaya’t importante ang pagpili ng tamang supplier sa pagbili ng isang traktora.

Iwasang Bumili Ng Luma At Gamit Na Traktora

Iwasang bumili ng luma at gamit na traktora

Hindi maikakailang mas mura ang pagbili ng luma at gamit na traktora, ngunit tandaan mong nangangailangan ito nang paulit-ulit na repair at maintenance dahil nagamit na ito ng ilang oras. Sa kabilang banda, ang bagong traktora ay magtatagal kumpara sa luma, kung saan makakatipid ka.

Ugaliin ding isipin ang makabagong teknolohiya at pag-a-upgrade ng isang traktora. Kaya bang makipag-sabayan ng isang gamit ng traktora sa dalawang nabanggit? Sa bagong traktora, sigurado kang energy-efficient at emissions-compliant ang makina nito.

Humanap Ng Maasahang Supplier

Humanap Ng Maasahang Supplier

Bilang isang first-time buyer, mainam na humanap ka ng isang supplier na maasahan at katiwa-tiwala. Narito ang mga tips sa pagpili ng isang supplier:

 • Inventory – Ang isang maasahang supplier ay nagbebenta ng maraming modelo ng traktora upang makapili nang maayos ang kanilang mga customers. Iwasang bumili sa kulang-kulang o walang stock ng mga traktora.
 • Facility – Alamin kung malinis at maayos ang storage ng supplier. Dito mo malalaman kung nagbebenta sila nang maayos na traktora.
 • Ownership – Tignan mo rin kung maliit, family-owned, o malaking supplier ng mga traktora ang iyong pagbibilhan. Dito mo kasi malalaman kung kaya nitong ibigay ang mga serbisyo na kakailanganin ng iyong traktora.
 • Sales Representative – Timbangin mo rin kung mabait, may positibong pag-uugali, nakikinig, at nakakapagbigay ng impormasyon sa ‘yo ang sales representative ng supplier na iyong pagbibilhan. Iwasang makipag-partner sa isang supplier na hindi sinasagot ang iyong mga tanong at kung nararamdaman mong hindi ka pinapahalagahan bilang customer.

Magtanong Sa Supplier Ng Traktora

Siguruhing alam ng iyong supplier ang mga gagawin mo sa traktora upang makapagbigay sila ng mga modelo na iyong pagpipilian. Alamin ang mga sumusunod na features at functions ng traktora:

 • Horsepower – importanteng malaman mo ang horsepower ng isang traktora. Kung malaki ang bibilhin mong traktora, asahan mong mataas ang horsepower nito. May dalawang klase nito: ang engine horsepower at power take-off horsepower.
 • Laki – Iba-iba ang laki ng mga traktora depende sa kanilang mga modelo. Ang lawn tractors ang pinakamaliit habang ang agricultural tractors ang pinakamalaki.
 • Transmission systems – Ito ay ang nagko-kontrol ng power output ng iyong traktora. Kinokontrol nito ang direksiyon at bilis.
 • Implements – Ito ang mga parts na kinakabit sa iyong traktora upang mas mapabilis ang iyong farming duties at maiwasan ang manpower.

Key Takeaway

Sa blog na ito’y napag-usapan natin ang mga gabay para sa mga unang beses na bibili ng traktora. Nawa’y nakatulong ito upang mas makapagpasiya ka nang maayos at makapili nang maganda at pang-matagalang traktora.

Kung nais mong bumili ng isang high-quality agricultural tractors, dito ka na sa Ford Tractor — ang nangungunang farming equipment distributor in the Philippines! Tiyak na makakapili ka dahil sa dami ng aming mga tractor models, implements, at value-added services.

Mag-iwan lamang ng mensahe at ang aming sales team ang makikipag-usap sa ‘yo.

Read More

Harvesting Safety Tips To Prevent Accidents On The Farm

Harvesting Safety Tips To Prevent Accidents On The Farm

What are the harvesting safety tips that you must know to prevent accidents on the farm?

 1. Provide proper training
 2. Make sure there is proper lighting
 3. Use protective gear
 4. Observe safe work practices
 5. Communicate with each other
 6. Take Breaks
 7. Perform regular equipment maintenance

Harvesting crops is an important process in agriculture, but it can be dangerous if safety measures are not taken seriously. As a farmer, you don’t want any accidents to harm your workers, ruin your harvest season, or cause financial losses for your farm. That’s why you should always take control of your safety with our harvesting safety tips to prevent accidents on the farm.

Our tips include proper training, maintenance, use of protective gear, safe work practices, regular breaks, proper lighting, and effective communication. Read on to learn more.

Provide Proper Training

Provide Proper Training

Proper training is essential in any industry, and agriculture is no exception. In farming, where heavy machinery and equipment are often used, it is important to understand the proper use of these tools through training. This is especially if you’re involved in the harvesting process where machines such as harvesters and tractors will be used.

The training should include basic safety procedures and proper operation of equipment, and guidelines to prevent accidents. You should also be taught how to identify and avoid potential hazards, which may it be electrical, chemical, or physical factors.

Make Sure There is Proper Lighting

There are times when harvesting may be necessary to do at night due to weather conditions, crop readiness, and other reasons. So, if you plan on harvesting your crops at night, make sure to use proper lighting equipment, such as headlamps and flashlights, to improve visibility and ensure your safety.

The lighting should be bright enough to illuminate your harvesting area and its surrounding environment. You can install it on the machinery to make sure you can see everything and avoid any accidents.

Use Protective Gear

Preparing for harvesting season requires you to wear proper protective gear, such as helmets, gloves, boots, and safety glasses to protect you from any accidents. In addition to this, it can also protect you from exposure to harmful chemicals.

Unfortunately, there are pesticides and other chemicals used on farms that are toxic and harmful to our health. That’s why wearing protective gear like gloves and respirators can lessen your exposure to these chemicals and prevent you from skin irritation and other health problems.

Observe Safe Work Practices

Observe Safe Work Practices

Safe work practices must also be observed during the harvest season on your farm. You and your workers should maintain a safe distance from moving the machinery. Avoid standing too close to tractors or harvesters to avoid being struck or caught in. You should also turn off and park them properly when not in use.

Communicate with Each Other

Finally, making use of different communication like hand signals and radio communication prevents farm accidents during your harvesting season. Because harvesting crops involves the use of heavy machinery, which can be dangerous if used incorrectly, clear communication can prevent this by ensuring that you and others are aware of your movements and activities, leading to productive and efficient harvesting.

Take Breaks

It’s also important to take regular breaks during harvesting because long hours of work without breaks can lead to exhaustion. So, take time to rest and re-energize before exhaustion kicks in.

During your break time, make sure to rehydrate and replenish your energy by eating nutritious food and drinking plenty of water. In addition to regular breaks, you should also consider rotating workers to prevent fatigue by dividing yourselves into teams and assigning each one a different task.

Perform Regular Equipment Maintenance

We can all agree that faulty equipment can cause accidents that can result in injury, putting your and all other workers’ lives at risk. Therefore, you should ensure your equipment is in good shape before your harvest season begins.

To achieve this, you should have regular inspections of all your farm equipment. During these checks, you need to inspect the vehicles for signs of wear and tear, loose bolts or connections, and others that could cause equipment failure. If you see any issues, they should be repaired or replaced promptly.

With the help of your farm machinery supplier, you can ensure that accidents are prevented on the field by facilitating the proper maintenance of the equipment.

Key Takeaway

In conclusion, following these harvesting safety tips to prevent accidents on the farm can minimize the risk of accidents and guarantees a safe and successful harvest season.

Are you looking for top-quality and affordable farm equipment in the Philippines? Look no further than Ford Tractor! We offer everything you need from agricultural tractors and their attachments to after-sale services, and the best customer support team that answers all inquiries you may have about our products and services!

Reach out to Ford Tractor today to learn more. You may also read our other blogs about agricultural tips, safety measures, and more.

Read More

Mga Dapat Mong Tanungin Pag Bumili Ka ng Traktora

Mga Dapat Mong Tanungin Pag Bumili Ka ng Traktora

Anu-ano ang mga dapat mong tanungin pag bumili ka ng isang traktora?

 1. Anong uri ng traktora ang dapat mong gamitin?
 2. Ano ang tamang horsepower ng isang traktora?
 3. Anong uri ng transmission ang kailangan?
 4. Ano ang timbang at laki ng traktora?
 5. May sapat ba itong kakayahan sa pag-angat ng mga mabibigat na materyales?
 6. Anu-ano ang mga attachments na dapat ikabit?
 7. Kailan dapat i-maintenance ang traktora?
 8. Ano ang presyo ng traktora?
 9. Ano ang reputasyon ng supplier ng traktora?

Isa sa mga serbisyong ibinibigay ng aming team sa Ford Tractor Philippines ay ang pag-a-assist sa mga magsasaka patungkol sa mga angkop na kagamitan na dapat nilang gamitin sa kanilang mga gawain. Isa na rito ang pagbibigay-kaalaman sa kanila na tungkol sa traktora.

Kadalasan ay nangyayari ang aming pag-a-assist kapag bumibisita sila sa aming store upang kilatisin ang aming mga high-quality at murang agricultural equipment. Kaya naman, aming isusulat rito ang mga dapat mong tanungin pag bumili ka ng traktora upang magkaroon ka ng sapat na ideya bago ka tuluyang magdesisyon na bumili. Magpatuloy lamang sa pagbabasa.

Anong Uri ng Traktora ang Dapat Mong Gamitin?

Ang uri ng traktora na iyong kailangan ay nakadepende sa iyong paggagamitan. Halimbawa, kung ikaw ay may malaking sakahan, mas mainam na bumili ka ng traktora na pang-agrikultura dahil ang mga specifications nito ay iyong mapapakinabangan sa tuwing ikaw ay magtatanim, maghahanda ng lupa, at mag-aani ng iyong mga pananim.

Higit pa rito, ang kalidad nito ay kayang palitan ang mano-manong gawain mo sa pagsasaka. Imbes na kumuha ka ng iba pang tao o gumamit ng mga hayop tulad ng kalabaw, kayang-kayang gawin ng isang traktora ang lahat ng mga gawain ng ikaw lamang ang nagpapatakbo rito.

Ano ang Tamang Horsepower ng Isang Traktora?

Iba-iba ang horsepower ng bawat traktora at ang pagpili nito ay nakadepende sa sukat ng iyong sakahan. Ang mga traktora na mayroong 25-35 horsepower ay kaya ka nang tulungan sa iyong pagsasaka lalo na kung kakabitan mo ito ng mga implements tulad ng front-end loader at backhoe.

Kung pag-uusapan naman ang tamang horsepower na kayang gawin lahat ng iyong mga gawain, mainam na pillin mo ang traktora na mayroong 60-90 horsepower. Mayroon itong lakas na kayang gawing stable ang kondisyon ng traktora lalo na sa mga mahihirap na trabaho tulad nang pagtatanim, pag-aayos ng lupa, pagtatanggal ng mga weeds o damo, paghahanda ng lupa, pagtatanim ng mga buto, at pag-aani ng mga pananim. Idagdag na rin dito ang kakayahan nitong magpakabit ng mas mabibigat at malalaking implements.

Anong Uri ng Transmission ang Kailangan?

May iba’t-ibang uri ng transmission sa traktora tulad ng manual, automatic, hydrostatic, at shuttle shift. Ang mga ito’y nagta-transmit ng power sa engine hanggang sa unti-unting gumalaw ang traktora at magamit mo sa iyong sakahan.

Ano ang Timbang at Laki ng Traktora?

Ang timbang at laki ng traktora ay iba-iba dahil sa iba’t-ibang modelo nito, dahilan nang paggagamitan, at nakabase rin ang tamang timbang at laki ng traktorang iyong gagamitin depende sa laki o liit ng iyong sakahan.

Pinapayuhan namin ang marami na ‘wag bumili ng maliit kung malaki ang kanilang lupa at huwag gumamit ng malaki kung katamtaman lamang ang sukat ng kanilang lupain.

May Sapat Ba itong Kakayahan sa Pag-angat ng mga Mabibigat na Materyales?

Isa sa mga rason kung bakit maraming magsasaka ang gumagamit ng traktora ay dahil kaya nitong buhatin ang mga mabibigat na materyales na ginagamit sa pagsasaka. Ang paggamit nito’y nakakaiwas sa anumang aksidente na maaring mangyari kung sila mismo ang magbubuhat ng mga gamit.

Upang malaman kung may sapat bang kakayahan ang isang traktora sa pag-angat ng mga mabibigat na materyales, alamin mo ang kanilang horsepower at doon mo matitiyak kung kaya nito o hindi.

Anu-Ano ang mga Attachments na Dapat Ikabit?

Anu-Ano ang mga Attachments na Dapat Ikabit?

Hindi lahat ng mga implements ay kayang ikabit sa lahat ng modelo ng traktora. Ito’y dahil may kaniya-kaniyang bigat at sukat din ang mga implements at kung ikakabit sila basta-basta sa isang traktora na walang sapat na lakas na tanggapin ang bigat ng mga ito, maaring masira ito o maapektuhan ang iyong mga gawain.

Sa Ford Tractor Philippines, ang aming mga modelo ng traktora ay kayang-kayang i-accommodate ang mga implements na iyong kailangan upang mas mapabilis ang iyong pagsasaka. Ito’y dahil ang aming mga traktora ay gawa sa moderno at may kalidad na mga materyales.

Kailan Dapat I-Maintenance ang Traktora?

Aming pinapayuhan ang aming mga customers na panatilihin ang regular na pagme-maintenance ng traktora upang magamit nila ito nang pang-matagalan at makatulong na rin sa paghahanap-buhay nila bilang mga magsasaka.

Ano ang Presyo ng Traktora?

Siguruhing alam mo ang presyo ng traktora na iyong bibilhin, kasama na rito ang financial charges at iba pang fees at ‘wag mag-atubiling alamin ang lahat ng presyo nito upang maikumpara mo at makapili ng murang traktora na kayang tugunan ang mga pangangailangan mo para sa iyong pagsasaka.

Ano ang Reputasyon ng Supplier ng Traktora?

Ano ang Reputasyon ng Supplier ng Traktora?

Ang huli at dapat mong itanong kung binabalak mong bumili ng traktora ay ang pag-alam sa reputasyon ng supplier na iyong kausap.

Umpisahan mong alamin ito sa pagbabasa ng mga customer reviews nila online, pagtatanong sa mga kakilala mo na minsan nang bumili sa kanila, at pagche-check kung maayos ba ang kanilang customer service support team upang makasiguro kang magiging maayos ang transaksyon mo sa kanila.

Key Takeaway

Ngayon ay nalaman mo na ang mga dapat mong tanungin pag bumili ka ng traktora. Sana’y nakatulong ang Ford Tractor Philippines team sa pagpapadali ng iyong desisyon na tuluyang bumili ng traktora upang mas gumaan, bumilis, at maging maayos ang iyong mga pang-agrikulturang gawain.

Kung ikaw ay naghahanap ng kilalang supplier ng traktora sa Pilipinas, dito ka na sa Ford Tractor Philippines! Marami kaming mga modelo ng traktora at kumpletong implements na gawa sa mga kalidad na materyales sa maasahang presyo!

Maari kang mag-iwan ng mensahe rito. Handa na ang Ford Tractor Philippines na tulungan ka sa iyong matagumpay na pagsasaka!

Read More

Common Implements Used for Land Preparation

Common Implements Used for Land Preparation

What are the common implements used for land preparation?

 1. Cultivator
 2. Plow
 3. Disc plow
 4. Harrow
 5. Rotavator
 6. Land leveler
 7. Bed former
 8. Furrower
 9. Subsoiler
 10. Interrow

Even with farming, you must never skip a step, especially with land preparation. Remember that the success of your harvest depends on how well you’ve prepared your land for planting. To ensure this, your farmers and workers need to not only know the ins and out of land preparation but should also be equipped with the right tools.

To help you out, we’ve rounded up some of the most common implements used for land preparations that we have here at Ford Tractor. Keep reading to learn more!

Cultivator

A cultivator is one of the most essential implements for land preparation. This implement is characterized by its curved shanks or teeth that penetrate the soil and break up the clods present.

This implement is used for both primary and secondary tillage. Here, the cultivator turns over the soil to prepare it for planting. It also removes any crop residue. This helps to aerate the soil, improves drainage, and creates a proper seabed for planting.

When it comes to weed control, the shanks and teeth can disturb the soil around the weeds to make it more difficult for them to grow.

Plow

Plowing is a vital soil preparation procedure. Here, horizontal clods are removed from the soil. In the past, farmers used donkeys, horses, and carabaos for this process. Today, there is a plow implement that you can simply attach to your tractor. This attachment is used for primary tillage to break the hardpan.

Disc Plow

Disc Plow

A disc plow features large-mounted discs. These are used to cut through the soil to turn it over. They can also break furrow slides. The default size of this disc is 60 cm in diameter.

This implement also works well to free the soil from stones when it is used for rocky and rooted land areas.

Harrow

A harrow is a multi-purpose farming implement that comes in handy for secondary tillage — from leveling heavy soil to eliminating weeds to preparing the seedbeds for plants. There are also many types of harrows the agricultural sector can use, depending on the type of soil used by the farmer.

Here at Ford Tractor, we offer three kinds of harrow implements: power, trailing, and cassava.

Harrow – Power

This implement is characterized by its multiple set of blades that rotate on a vertical axis. This allows the soil to have a softer but granulated look while still having a leveled appearance. With the help of the power harrow, the soil can be turned, broken, refined, and distributed.

Harrow – Trailing

For heavy tilling, farmers can opt to use the trailing harrow. These implement features sharp and strong discs that can insert themselves into the soil and turn out stubble and shrubs.

Rotavator

Rotavator

In the agricultural sector, the rotavator is used to prepare the seed bed in just one or two passes. It can also be sued to remove old crops that will help improve the overall health of the soil.

When it comes to soil preparation, the rotavator can break up and aerate soil right before sowing seeds. This is thanks to the spinning blades that are responsible for breaking up the land.

Land Leveler

As the name indicates, the land level is used to even out the surface of the field in preparation for planting. It helps farmers smoothen out lands with rough terrain without putting in too much manual work.

These implements have blades that shift the soil from high to low positions.

Bed former

To create raised planting beds, farmers need to attach a bed former implement to their tractors. These allow the soil to properly drain water to properly circulate good air and nutrients in the soil.

This is typically used in fields with poor drainage or heavy clay soils which are vulnerable to waterlogging. By using this implement, they reduce the risk of rotten roots and other diseases that could harm the soil.

Furrower

As its name suggests, these implements are used to create long narrow furrows in the soil. These are narrow trenches usually made in the ground to either plant seeds or irrigate water. They can be usually adjusted to the designed spacing and depth needed by the land.

Subsoiler

The subsoiler is the best implement to use for breaking up compacted soil located right below its surface. It loosens the soil to improve its structure, allowing better root penetration and drainage.

Interrow

Interrow implements are a common tool used by farmers to cultivate the soil between crops. These implements are specifically designed for use in row crops where the rows are spaced a certain distance apart. By using an interrow implement, farmers can not only cultivate the soil but also control weeds and create an optimal environment for their crops to grow.

Key Takeaway

All farmers make sure that their soil is ready for planting. You can make this process more efficient and productive with the help of the most common implements for land preparation.

Looking for high-quality and affordable farm equipment in the Philippines? Please feel free to contact Ford Tractor Philippines today! We have the best agricultural tractors and implements, with the best customer support team and after-sales services you need!

You may also read our other blogs about agricultural tips and more.

 

Read More

FMWorld Rice Harvester: 6 Features You Need to Know

FMWorld Rice Harvester: 6 Features You Need to Know

What are the features of FMWorld Rice Harvester that you should know?

 1. Collection System
 2. Cutting Blades
 3. Threshing Mechanism
 4. Advanced Hydraulic Systems
 5. Adjustable Speed
 6. Specialized Tires

Harvesting rice is a demanding task that requires considerable manpower, time, and resources. Fortunately, the agricultural sector has made significant advancements by introducing specialized rice harvesters – machines that automate the rice harvesting process. They provide efficient, time-saving, and cost-effective solutions, making it easier for farmers to manage their rice fields and increase their productivity. In this blog, we’ll answer the question: what is the FMworld Rice Harvester?

Keep reading to learn about its features and uses.

Collection System

The FMWorld Rice Harvester is outfitted with a highly effective collection system that minimizes grain losses during harvesting. It comprises a reel, auger, and conveyor belt, working in tandem to collect and transfer cut rice into the grain tank.

Located at the front of the machine, the reel consists of multiple reel bats that rotate and push the rice plants toward the cutting blades. This component also assists in preventing lodging by lifting the lodged plants and positioning them upright for easier cutting. On the other hand, the auger that is situated at the back of the machine collects and directs the cut rice plants toward the conveyor belt.

Cutting Blades

Threshing Mechanism

FMWorld’s Rice Harvester features a high-quality cutting system that consists of sharp blades and a reel. The cutting blades of this harvester are designed to cut the rice stalks efficiently and effectively, reducing the amount of wastage and maximizing the yield.

These blades are made of durable and high-quality materials that can withstand the harsh operating conditions of rice fields. They are also adjustable and can be fine-tuned according to the desired cutting height. This feature makes it easier to achieve the optimal cutting height, resulting in improved crop quality and yield.

Threshing Mechanism

This harvester holds a powerful and efficient threshing mechanism that is designed to separate the rice grain from the rest of the plant material. It has a series of interlocking rollers or teeth that exert pressure on the rice stalks, causing them to break open and release the grain. The grain and remaining plant material are then passed through a series of screens or sieves, which separate the rice from any remaining chaff or debris.

The machine’s design allows for rapid and efficient threshing, which helps to increase productivity and reduce labor costs.

Advanced Hydraulic Systems

The machine boasts sophisticated hydraulic systems that facilitate the smooth operation of its various harvesting components. The hydraulic system powers the cutting blades, collection system, and propulsion system of the machine. It is engineered to provide efficient power distribution, exceptional control, and precise adjustments to adapt to diverse harvesting conditions. Additionally, it minimizes maintenance needs, enabling the machine to remain in peak condition for extended periods.

Adjustable Speed

The vehicle has an adjustable speed system that allows operators to customize the harvesting speed to match specific crop conditions. The speed can be easily adjusted through a control panel or lever, giving the operator greater control and precision during the harvest.

The harvester is particularly beneficial for fields with diverse soil and crop conditions, as it can maintain a uniform cutting height, prevent over losses or damages to the rice plants, and optimize efficiency. Additionally, the adaptable speed system enhances operator comfort and minimizes fatigue during the harvesting process.

Specialized Tires

Specialized Tires

Finally, FMWorld’s Rice Harvester is built with specialized tires designed to provide stability, traction, and flexibility while operating in uneven, muddy, or wet rice fields. These tires are made of high-quality rubber and are wider than standard tires, allowing for improved flotation and reduced soil compaction.

This ensures that you can move smoothly and efficiently in challenging field conditions without causing damage to the soil or crops. Moreover, these durable tires can withstand long hours of operation without wearing out quickly. You can also modify their width to suit the field’s specific requirements, further enhancing the machine’s adaptability and performance for more productive and efficient rice harvesting.

Key Takeaway

In conclusion, the FMWorld Rice Harvester is an excellent choice for farmers looking for a reliable and efficient harvesting solution. With these features, you can save time and money while increasing your field. If you think our blog answers the question: what is FMWorld Rice Harvester, then you may also read our past blogs here.

If you’re looking for high-quality and affordable tractors and other farming machinery in the Philippines, go to our Ford Tractor product page today!

We stock a list of premium agricultural tractors, harvesting machines, planters, implements, and spare parts to make your farming duties a lot easier. Don’t hesitate to get in touch with Ford Tractor for price quotations and other inquiries.

Read More

Mga Tips upang Mapabilis ang Pag-aani ng mga Mais

Mga Tips upang Mapabilis ang Pag-aani ng mga Mais

Ano-ano ang mga tips upang mapabilis ang pag-aani ng mga mais?

 1. Tiyakin at suriin ang maturity ng mga mais
 2. Ikonsidera ang pagkuha ng mga manggagawa
 3. Gumamit ng tamang farming equipment
 4. Putulin ang mga tangkay malapit sa lupa
 5. Iimbak nang tama ang mga mais

Ang pag-aani ng mga mais ay hindi madali at kailangan ng masinsinang proseso. Ngunit, kung gagamit ka ng tamang technique at farming equipment ay posibleng mapabilis ang pag-aani mo ng iyong mga mais. Sa katunayan, maraming mga farming equipment na makakatulong upang maging madali, ligtas, at mabilis ang pag-aani ng mga mais.

Sa blog na ito, ating pag-uusapan ang mga tips upang mapabilis ang pag-aani ng mga mais. Magpatuloy lamang sa pagbabasa.

Tiyakin at Suriin ang Maturity ng mga Mais

Tiyakin at Suriin ang Maturity ng mga Mais
Tiyakin at Suriin ang Maturity ng mga Mais

Sa pag-aani ng mga mais, maari itong mapabilis kung iyong susuriin ang mga ito. Paano? Alamin mo kung nakaabot na ang mga ito sa kanilang maturity period sa pamamagitan nang pagtingin sa mga “ears” o uhay nito. Tignan mo kung puno na ang mga uhay at natikman mong malasa na ang mga butil.

Maari mo ring pindutin ang ilang butil ng mais. Kung may lumabas na puting likido, indikasyon ito na handang-handa na itong anihin. Sa makatuwid, ang pag-aani ng mais sa tamang panahon ay magpapatiyak sa ‘yo na ang mga butil ay nasa tamang laki at tamis. Sa ganito ring paraan ay hindi ka na mahihirapan pang isipin kung tiyak na bang matured ang iyong mga mais.

Ikonsidera ang Pagkuha ng mga Manggagawa

Sabihin nating malawak na malawak ang iyong sakahan, mas mapapabilis lalo ang pag-aani mo ng iyong mga mais kung ikokonsidera mong kumuha ng iba pang mga manggagawa na magpapatakbo ng iyong mga corn harvesters upang mapabilis ang proseso. Kung kaya’t ‘wag mag-atubiling mag-hire ng mga manggagawa kung sa tingin mong kakailanganin mo pa ng man power.

Ngunit sa tulong ng mga corn harvesters, hindi mo kailangang kumuha ng maraming tao. Kailangan lamang nang kaagapay o magpapatakbo ng nasabing makinarya upang maging ligtas, mabilis, at hindi sayang sa oras ang pag-aani mo ng mga mais.

Gumamit ng Tamang Farming Equipment

Gumamit ng Tamang Farming Equipment

Maari mong mapabilis ang pag-aani ng iyong mga mais kung gagamit ka ng tamang farming equipment. Matalas na machete o corn knife ang ginagamit ng iba sa pagputol ng mga tangkay. Ngunit, kung gagamit ka nito ay aabutin ka ng ilang oras.

Sa pamamagitan ng aming JUMIL corn harvester, mapapabilis mo ang pag-aani. Ang JUMIL corn harvester ay isang farming equipment na subok at pinagkakatiwalaan ng maraming magsasaka. Ito’y may matalas na mga talim at gawa sa mga high-quality materials kung kaya’t sigurado kang putol at pulido ang pag-aani mo ng mga mais. Mas mainam itong gamitin lalo na kung malawak ang iyong sakahan.

Putulin ang mga Tangkay Malapit sa Lupa

Gamit ang corn harvester, maari mong putulin ang mga tangkay ng corn base upang mapadali ang pagkuha mo ng mga matured corns.

Ang corn base ay makikita malapit sa lupa. Ito ay makakatulong din upang maiwasan ang pagka-pinsala ng mga corn base kung puputulin mo ito basta-basta. Iwasan itong putulin isa-isa gamit ang corn cutter dahil aabutin ka ng ilang oras at maaring hindi pantay-pantay ang iyong pagkakaputol.

Ang aming corn harvester ay p’wedeng gamitin kung maliit o malaki man ang iyong sakahan. Ito’y isang maasahang farming equipment dahil sa specialized machinery nito na kayang-kayang putulin at kolektahin ang mga mais, kung kaya’t mas napapabilis nito ang pag-aani ng iyong mga mais.

Iimbak nang Tama ang mga Mais

Ngayong natanggal mo na ang mga dahon nito, kailangan mo na itong iimbak o ilagay sa malamig at tuyo na lugar upang maiwasan ang pagkasira nito. Maari mo ring imbakin ang mga tinanggal mong corn ears sa isang refrigerator na may freezer o sa freezer mismo. Kung napagdesisyunan mong ilagay ito sa freezer, tanggalin mo ang mga butil mula sa cob at ilagay ito sa mga freezer bags. Maari mo ring ilagay ang mga inani mong mais sa bote pagkatapos mo itong pakuluan.

Key Takeaway

Ika nga, ang magtanim ay hindi biro lalo na ang pag-aani. Kung kaya’t importanteng malaman mo ang mga tips upang mapabilis ang pag-aani ng mga mais. Tandaan na ang paggamit ng mga tamang farming equipment o implements ay tiyak na makakatulong upang maging maayos din ang iyong pag-aani. Sa paraang ito, sigurado kang hindi masisira ang mga pananim at maibebenta mo ito nang masustansiya sa market.

Kung naghahanap ka ng isang maasahang farming equipment supplier in the Philippines, dito ka na sa Ford Tractor! Subok na kami ng maraming Pilipinong magsasaka sa bansa. Marami kaming stock ng mga equipment na magagamit mo nang maayos at matagal.

Mag-iwan lamang ng mensahe sa Ford Tractor. Kung gusto mo ring malaman ang mga tips para sa matagumpay na pag-aani ng mga pananim, basahin ito.

Read More

5 Things You Need To Know About Land Preparation

5 Things You Need To Know About Land Preparation

What are the things you need to know about land preparation?

1. Consider environmental factors
2. Plow the cracks of your land
3. Flatten the ground for crop production
4. Manage the water distribution
5. Consider the cost and time

Land preparation is a critical component of farming operations as it establishes the foundation for optimal crop growth and development. Proper land preparation involves various techniques aimed at creating an optimal environment for seed germination and crop establishment. But first, let’s start with the basic things you need to know about land preparation. 

This blog covers some things you need to know about preparing your land before the harvest. Keep reading to learn more!

Consider Environmental Factors

Before you start preparing your land, you have to take into account some environmental factors, such as the climate, topography, existing vegetation, and the presence of pests. 

Climate

The average temperature, rainfall patterns, and wind patterns should be taken into account when planning land preparation. For example, areas that experience high wind may require windbreaks to protect crops.

Topography

The slope and elevation of the land can impact water drainage and erosion. Land preparation techniques may need to be adjusted to account for these factors and prevent soil loss.

Existing Vegetation

The type and density of existing vegetation on the land can impact the success of land preparation and planting. The removal of existing vegetation, such as weeds or brush, may be necessary before planting.

Presence of Pests

The presence of pests and diseases in the area can impact the success of crops. Land preparation techniques can help reduce the spread of these threats and improve crop health.

Plow The Cracks Of Your Land

Proper plowing is crucial in preparing your land for planting. It can be done by using a farm tractor to turn and break up the soil, bury crop residues, and control weeds for a successful planting season. This also helps to recycle the plant nutrients and allows decomposition effortlessly. When land is properly plowed, this avoids the soil from becoming acidic and lacking in nutrients.

Through plowing the cracks, the water is easily retained in the soil, which is beneficial to avoid recharging the water. This method is often done right after your harvesting period or at the onset of the rainy season to give your soil the moisture it needs. 

We recommend preparing your land in 21 days. And, make sure the plowing is done once a week before leveling it.

Flatten The Ground For Crop Production

Flatten The Ground For Crop Production

Properly flattening the ground is also important for crop production. It promotes uniform water distribution, reduces water usage, decreases weed growth, and enables control of pests, particularly the golden apple snails which can damage crops.

During this method, make sure that your field should have no noticeable mounds of soil above the water surface after the final leveling. We recommend you have 3-5 cm of water in the field using a plank to guarantee you a well-flattened land, which will guarantee you successful crop production.

Manage The Water Distribution

Effective management of water distribution for your land can enhance the efficiency of crop use of soil nutrients, reduce weed growth, simplify farm operations and systems, dissolve soil nutrients, and support temperature and field operations and soil biological processes.

Proper water management can also prevent stress on crops that can inhibit growth. Additionally, it is important to regularly clear dikes of weeds or grasses that attract pests. In case of damage, dikes should be promptly repaired by compacting and applying mud to prevent water loss through seepage.

Specifically, your dikes must be 15 cm x 20 cm to avoid rats burrowing your crop and have even water drainage and distribution. As a result, it allows organic matter to decompose naturally while helping your crops produce strong and deep roots.

Consider The Cost And Time

Consider The Cost And Time

Preparing land can be a challenging, time-consuming, and expensive task, depending on the size and complexity of your land. It’s important to consider the cost of agricultural equipment you will need, such as tractors, plows, harrows, levelers, and other materials. Additionally, it’s important to plan for unexpected expenses that may arise during the process.

Lastly, it’s important to plan the schedule of preparing your land to make sure that it’s done well and at the right time of year for successful planting and harvesting of crops.

Key Takeaway

Preparing the land before planting is more than just digging or turning over the soil, as there are plenty of things you need to know about land preparation, and knowing them is the first step to guaranteeing you successful crop production.

If you’re looking for high-quality and affordable farm equipment in the Philippines, you’re at the right place! Ford Tractor has everything you need from farm tractors and their attachments, after-sale services, and the best customer support team that answers all inquiries you may have about our products!

Get in touch with Ford Tractor today to learn more. You may also read our other blogs here about tips, safety measures, and more.

Read More

8 Tips to Reduce Tractor Fuel Consumption

8 Tips to Reduce Tractor Fuel Consumption

What are the tips to reduce your tractor fuel consumption?

 1. Adjust your tractor’s tire pressure
 2. Use the eco-power take-off tractor feature
 3. Maintain the good condition of your tractor
 4. Enhance the soil structure
 5. Use high-quality lubricants and fuels
 6. Use the right size of tractor
 7. Correct weight distribution
 8. Reduce your tractor speed

The rising cost of fuel is a major concern for farmers, as it affects their profitability. To address this issue, farmers can take steps to reduce their tractor fuel consumption. Given that tractors are one of the most efficient and widely-used farming equipment for planting and harvesting crops, farmers have to find possible solutions to reduce their tractor fuel consumption. Consider these eight tips to reduce tractor fuel consumption for your own benefit. Read on to learn more.

Adjust Your Tractor’s Tire Pressure

Your tractor’s tire pressure should be adjusted based on its driving speed. When using the tractor in the field, set the tire pressure to low. On the road, set it to high. This helps reduce the demand for tractive power, track depth, and soil compaction.

In addition, make sure to regularly inspect your tractor tires to ensure they are properly inflated. Under-inflated tires can cause cracking and increase the demand for engine power.

Use The Eco-Power Take-Off Tractor Feature

Nearly all recent or modern tractors have an eco-power take-off feature. Use it by setting the power take-off to 540 rpm with a 20-25% lower engine speed instead of full power mode. It delivers the same power while consuming less fuel.

Maintain The Good Condition Of Your Tractor

Maintain The Good Condition Of Your Tractor

Regular tractor maintenance is essential for maximizing fuel efficiency. Keep the motor and gears lubricated to reduce friction, and check and clean the fuel injectors to avoid power loss and inefficient combustion. This can be determined by observing the black smoke coming from the tractor’s exhaust.

Enhance The Soil Structure

Aside from maintaining your tractor, you can also reduce fuel consumption by enhancing the soil structure of your field. A well-structured soil reduces the demand for traction during crop growth, and prevents complicated soil that requires more fuel. Plan a schedule to enhance and treat your soil structure.

Use High-Quality Lubricants And Fuels

Choosing high-quality lubricants and fuels can help to enhance your tractor’s performance and fuel efficiency which helps to extend its engine life. There are specifically formulated fuels to use in tractors such as gear lubricants, engine oils, greases, and hydraulic fluids.

Use The Right Size Of Tractor

Using the lightest or smallest tractor is practical to lessen your fuel consumption, especially if you have a small field. It helps you to achieve the best fuel efficiency.

However, you should still use a larger tractor if you have a bigger field as it requires more horsepower. Avoid still using a smaller tractor for larger fields as it will require you to consume more fuel.

Correct Weight Distribution

It’s vital to calculate the right loading transfer of your tractor, especially when you’re using it for plowing as it has an impact on your fuel consumption. Unfortunately, your tractor won’t be balanced if you have miscalculated the load transfer.

To fix this, you can increase the axle load based on the tractor you use. This will help to improve the grip and give you optimal tractive force without consuming excessive fuel.

Reduce Your Tractor Speed

Reduce Your Tractor Speed

Every farmer is often running after the clock. However, if you want to reduce your fuel consumption, you must reduce your tractor speed by 10 km/h when driving, especially if the distance between your field and your target location is quite far.

Reducing your tractor speed can lower your fuel consumption, even though it may add 5-6 minutes to each journey. Overall, this can make a significant difference on your annual fuel balance sheet.

Key Takeaway

With all the heavy agricultural tasks of farmers during the day, the last thing they would want to worry about is their fuel bill. That’s why in this blog, we’ve pulled together some tips to reduce fuel consumption that you can do and share with your co-farmers to help save money while also boosting fuel efficiency.

These tips are simple to follow and can make a big difference in your daily agricultural operation expenses.

If you’re looking for high-quality and affordable tractors and other farming machinery in the Philippines, browse the product offerings of Ford Tractor Philippines today!

We stock a wide array of agricultural tractors, harvesting machines, planters, implements, and spare parts to make your farming duties a lot easier. Choose from reputable farm machinery brands such as YTO agricultural tractors, FMWORLD harvesting machines, TYM planting machines, FARMTRAC agricultural tractors, TIFONE agricultural sprayers, and JUMIL harvesting machines.

Don’t hesitate to get in touch with Ford Tractor for price quotations and other inquiries.

Read More

5 Tips Sa Pagpili Ng Tamang Tractor Accessories Para Sa Agricultural Tasks

5 Tips Sa Pagpili Ng Tamang Tractor Accessories Para Sa Agricultural Tasks

Ano-ano ang mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories para sa iyong agricultural tasks?

 1. Layunin sa paggamit
 2. Pagka-angkop sa traktora 
 3. Pagka-angkop sa lupain at sa tanim 
 4. Kalidad ng produkto
 5. After sales support

Ang traktora ay ginagamit para sa mga trabahong pang-agrikultura ng mga magsasaka tulad nang paghahanda ng lupa, pagtatanim ng mga punla, pagdaragdag ng mga pataba, at pag-aani. Ngunit ang hindi alam ng marami ay mayroong ilang mga accessory na maaari mong idagdag sa iyong mga farm equipment na ito upang gawing mas mabilis at mas simple ang pang-araw-araw na operasyon sa bukid. Mayroon ding ilang mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories.

Ang mga implements at attachments ay nakakabit sa traktor upang magawa ang iba’t ibang gawain sa pagsasaka. Halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng harvesting attachment, maaari kang mag-ani ng iba’t ibang pananim ng walang pagkaantala. Kapag nakakabit sa isang traktor, ang front dozer ay kapaki-pakinabang din para sa pagtulak ng lupa, buhangin, puno, at malalaking bato.

Sa blog na ito, ating pag-uusapan kung ano-ano nga ba ang mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories upang mas gumana nang mabilis at maayos ang iyong traktora.

Layunin Sa Paggamit

Pang-apat sa mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories ay ang pag-alam kung ano nga ba ang iyong layunin sa paggamit nito. Hindi na ba madadaan sa repair ang iyong tractor accessories? Kailangan ba ng maintenance dahil may biglang nasira? O gusto mong i-upgrade ang iyong mga accessories?

Ang mga katanungang ito ay dapat mong sagutin bago ka bumili upang makatiyak na tama ang mga pinipili mong tractor accessories. Higit pa, makakatulong kung may ka-partner kang supplier na matatakbuhan mo sa oras na magkaroon ng delay sa iyong pagsasaka dahil may sirang attachments. At kung kailangan mong magpa-upgrade, siguruhing pipili ka nang mas maayos at maganda. Kung kaya’t maglaan ng tamang oras dito at huwag magmadali upang makatiyak na sulit ang perang ilalabas mo.

Pagka-Angkop Sa Traktora

Pagka-Angkop Sa Traktora

Ang bawat traktora ay nangangailangan ng iba’t-iba angkop na mga tractor accessories dahil magagamit lamang nang mas maayos at matagal ang mga ito kung naka-attach sila sa tamang uri ng traktora sa pagsasaka.

Bilang isang magsasaka, importante ring suriin mo ang manufacturer’s guide ng iyong traktora upang masigurong gagamit ka ng mga nararapat na tractor accessories para rito.

At kung hindi ka siguro o maalam sa pagpili, huwag mag-atubiling magtanong sa manufacturer ng mga tractor accessories na nais mong bilhin at gamitin.

Pagka-Angkop Sa Lupain At Sa Tanim

Sa pagpili ng mga tractor accessories, importante ring malaman kung angkop ba ang mga bibilhin mo sa iyong lupain at sa mga pananim. Ito’y dahil ang uri ng iyong lupain ay may malaking factor sa pagpili ng mga tractor accessories.

Halimbawa, mainam na piliin mo ang c-shaped rotavator blades kung magtatanggal ka ng mga weeds, aalisin ang mga kumpol-kumpol na lupa, o gagawa ng mga maliliit na butas sa iyong lupa upang magkaroon ng tamang hangin, tubig, at nutrients ang lupa.

Ang L-shaped rotavator blades naman ay ginagamit sa mga mahihirap na tasks gaya nang paghahanda sa lupa para sa pagtatanim, paghihiwalay ng mga matitigas at namumuong lupa, at marami pang iba.

Kalidad Ng Produkto

Mahalagang bumili ng mga tractor accessories na bago at original para matagal mo itong magagamit at hindi masayang ang iyong pera. Kaya naman bago ka bumili, siguraduhin mong dumaan sa masinsinang inspeksyon ang mga bibilhin mo. At dahil original ang mga bibilhin mo, makakatiyak kang compatible ang mga ito sa iyong traktora.

Ngunit kung ikaw ay may kaunting budget lamang para rito, maari ka pa ring bumili ng mga pre-owned tractor accessories. Siguraduhin mo lamang na maari pa rin itong gamitin nang pangmatagalan. Kung unang beses ka pa lang bibili, maaari kang humingi ng tulong o guide sa customer care team ng iyong tractor accessory supplier.

After Sales Support

After Sales Support

Pang-huli, mahalagang makipag-partner sa isang tractor accessories supplier na may magandang after sales support. Sa pamamagitan nito, hindi ka mahihirapang lumipat sa kanila sa oras na may problemang nangyari habang nasa warranty period ang mga binili mong attachments.

Isa pa, siguruhing nakakatanggap ka palagi ng warranty at guarantee sa bawat accessory na iyong binili. At kung may sira o defect ka mang natanggap, agad humingi ng tulong sa iyong supplier upang hindi masayang ang iyong pera.

Key Takeaway

Ang pagkakaroon ng traktora ay isang magandang hakbang upang mas maging produktibo sa iyong pagsasaka. Ngunit, upang mas magamit ito nang maayos, kailangan mong pumili ng tamang tractor accessories.

Sa blog na ito, ating napag-usapan ang mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories. Kung kailangan mo nang tulong sa pagpili ng tamang accessories para sa iyong traktora, narito ang Ford Tractor — ang leading farming equipment supplier in the Philippines!

Nag-o-offer kami ng mga high-quality at affordable agricultural tractors at attachments na maaari mong tignan sa aming website. Mag-iwan lamang ng mensahe sa Ford Tractor kung may karagdagang katanungan pa.

Read More

General Tips For Tractor Owners

General Tips For Tractor Owners

What are the general tips for tractor owners?

 1. Study the operator’s manual 
 2. Purchase the right implements
 3. Hitch the implements properly 
 4. Don’t exceed the maximum permissible weight of your tractor 

A tractor is a piece of important farm equipment in the Philippines that can help generate more income by making farming tasks more efficient. However, plenty of Filipino tractor owners still struggle in maximizing their tractors’ performance due to factors such as not having advanced implements and lacking knowledge about proper maintenance. Managing your tractor better can also minimize operation costs.

Here are four general tips for tractor owners to help farmers operate more efficiently and productively.

Study the Operator’s Manual

Don’t Exceed The Maximum Permissible Weight of Your Tractor

Read the instructions outlined in the operator’s manual and adhere to them. One will gain confidence when operating a tractor in challenging situations if they are familiar with its features.

Find out where each gauge, control, and other indication is located and what it does. In an emergency, being able to swiftly locate the controls by memory is crucial. Accidents have occurred where people were caught in machinery or the power takeoff shaft, and the rescuers or other operators were unable to free them. It is important to demonstrate to others how to turn off the PTO or turn off the tractor in an emergency.

Examine the different stickers you have on your tractor. Across various locations on the tractor, they might display the words “Danger”, “Warning”, and “Caution”. Have an experienced tractor operator with you as you review the various decals and ask questions!

Lastly, use the tractor only for its intended purposes. Tractors are useful across the farm. These are used to prepare the soil, plant a row of seedlings in one pass, harvest crops, and even scoop or move gravel. But keep in mind that misusing tractors can lead to accidents. For example, using the tractor to round up the cattle is risky since the operator can come across uneven, rough ground and make quick, sharp bends.

Purchase The Right Implements

What makes tractors in the Philippines especially beneficial for farms is their attachments and implements. These make farming tasks faster and less laborious. There are numerous options for attachments and implements in the Philippines, which can make choosing the right one challenging.

To guarantee you’re spending money on the best attachments and implements, you should first carry out some research to know about what each one offers to farmers during operation. So that in the future, you’re guaranteed more efficient and productive operations.

Tractors are commonly used for plowing, haulage, planting, and harvesting. You can attach a harrower, which is an implement with a heavy frame and sharp, upright teeth used to break and even out the plowed ground. A planter can also be used to sow seeds in rows throughout the field. This implement is commonly towed behind the tractor to precisely lay down seeds in rows.

Hitch The Implements Properly

Hitching implements can be dangerous without observing the following proper safety precautions:

 • Ensure the area is free from obstructions and no one is behind the tractor
 • Slowly back up the tractor to the implement
 • Ensure the tractor is braked properly
 • Put the transmission in neutral
 • Hold the hitch and detach the tractor

If you have someone assisting you in hitching an implement, make sure your helper stands clear while you back up the tractor

Don’t Exceed The Maximum Permissible Weight of Your Tractor

Don’t Exceed The Maximum Permissible Weight of Your Tractor

Assuming that adding extra weight to your tractor will make your operations more productive is a common mistake numerous tractor owners make.

When you use your tractor beyond what it is designed to handle, you run the risk of early drivetrain failures and reliability issues. Additionally, you can go over the permitted ROPS cab weight, endangering operator safety.

Unless you overballast, you will almost always run out of traction before you run out of power when pulling equipment. This is regardless of how much power your tractor has. Proper tractor ballasting can improve tractor traction.

It’s important to consider the distribution of ballast between the front and rear wheels. You can usually find the entire ballasted weight of your tractor by consulting the operator’s manual or your dealer. Remember that weighting for normal circumstances as opposed to maximum needs might lower operational costs.

Key Takeaway

By improving tractor performance, you can make farming tasks more efficient and productive. This is crucial if you rely on your tractors boosting profits.

If you need reliable agricultural tractors in the Philippines, don’t hesitate to contact Ford Tractor Philippines today! We have high-quality affordable farm tractor models with the right implements needed to operate efficiently. We also offer after-sales services here at Ford Tractor Philippines.

You may also visit our website or read our other blogs to learn more about tractor and farm machinery tips.

1 2 3 7